• Karine Næss Frafjord

Konkurranse om radarvarsling og veistenging for skredutsatt strekning i Lyngen

Oppdatert: 27. okt. 2020

VIA arrangerer i disse dager en workshop med tema ras- og skredsikring. Forrige onsdag var et av temaene skredproblematikken ved Pollfjellet. Samtidig lyser Troms og Finnmark fylkeskommune ut en konkurranse om å etablere skredvarsling og automatisk stenging av fylkesvei 868 i dette området.


(Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune)

Oppdragsgiver ønsker tilbud på etablering og drift av et radarsystem som detekterer skredfaren i Pollfjellet. Når radaren oppdager at et skred har startet, skal radaranlegget umiddelbart sende signal til trafikkstyringssystemet om å stenge vegen. Når skredet har stoppet skal radaren kunne sende signal om skredet har truffet vegen eller ikke. Radaren skal tilpasses Oppdragsgivers trafikkstyringssystem.

Anskaffelsen omfatter ikke selve trafikkstyringssystemet som er planlagt å gjennomføres i en egen anskaffelse i 2021.

Svært rasutsatt strekning. Hensikten med det nye systemet er først og fremst at ingen skred skal gå på åpen vei. Dessuten skal det bli færre stengte dager på grunn av skredfare. Pollfjellet er et område som er utsatt for snøskred, i Lyngenfjorden i Storfjord kommune.

Den berørte veistrekningen er omtrent 250 meter lang og ligger på sørsiden av Pollfjelltunnelen.

Det tar rundt 60 sekunder fra et ras går til det treffer veien.

Utlyst konkurranse Radaren skal installeres slik at den er klar til å levere skreddata fra 15. februar 2021.

Kontrakten varer i prinsippet fra 15. februar 2021 til 15. juni 2025. Fylket har opsjon på å utvide avtalen med 35 måneder, fram til 15. juni 2030.

Fylket avholder digital tilbudskonferanse 18. november 2020. Frist for å gi tilbud på leveransen er 14. desember.


Les mer om tilbudskonkurransen her.

28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle