• Karine Næss Frafjord

Nordic Edge blir Arena Pro - styrket satsing på smartby

Nordic Edge er utnevnt som Arena Pro i det nasjonale programmet for næringsklynger. Dette betyr at Innovasjon Norge nå styrker klyngens finansiering til innovasjon, næringsutvikling og internasjonalisering innen markedet for smarte byer og samfunn. VIA har samarbeidet tett med Nordic Edge i flere år og gratulerer med anerkjennelsen.Vidar Aksland, Trygve Meyer, Anne Woie og Stig Finnesand tror langsiktig finansiering av Nordic Edge vil gjøre Stavangerregionen enda mer attraktiv for arbeidskraft og internasjonal næringsetablering.


30 millioner til verdiskaping

- Nå begynner det forsterkede arbeidet med å skape en ny og stor norsk eksportnæring for smartbyprodukter og tjenester. Dette vil sikre at Norge tar del i et raskt voksende internasjonalt marked. Nordic Edge skal i denne utviklingen være pådriver og katalysator i utviklingen på vegne av våre medlemmer, sier Trygve Meyer, klyngeleder i Nordic Edge.

Det norske klyngeprogrammet består av norske nærings- og innovasjonsklynger på tre nivåer: Arena, Arena Pro og GCE. Programmet er et statlig finansiert samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Arena Pro betyr 6 millioner kroner i året i en periode på fem år. Midlene skal gå til prosjekter og utvikling av kompetanse for forsterket innovasjonskapasitet, og internasjonal vekst hos små og mellomstore bedrifter.

- For Nordic Edge betyr Arena Pro en styrket satsing inn mot innovasjon, samskaping, kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring. Det ligger nå svært godt til rette for et sterkt fokus på utvikling og eksport av smartbyløsninger og -tjenester, sier Meyer, og peker blant annet mot satsingen på nytt innovasjonssenter i Stavanger, Nordic Edge Innoasis som skal stå klart i januar 2022.

Nordic Edge har nå rundt 100 medlemmer fra privat sektor, offentlig sektor og akademia som har til felles at de jobber for smartere, mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. Siden oppstarten i 2015 har Nordic Edge blitt kjent internasjonalt for å arrangere Nordic Edge Expo, som har blitt Nordens største konferanse og utstilling for smarte byer og samfunn.

Langsiktig arbeid

Anne, Woie, næringssjef i Stavanger kommune, berømmer Nordic Edge for det langsiktige arbeidet med utviklingen av en ny næring både i Rogaland og nasjonalt.

- At Nordic Edge nå får Arena Pro-status betyr at de har gjort et kjempegodt arbeid gjennom mange år. Det er veldig kjekt for Stavanger kommune, men det er fantastisk for hele regionen. Nå kommer det masse penger inn til ny satsning som skal bidra til den omstillingen som vi skal i gang med, sier Anne Woie.

- Regionen er tett sammenkoblet. Nordic Edge med sine initiativer vil være et knutepunkt og ikke minst en magnet for nye, innovative selskaper, så dette er veldig bra, utdyper Woie.

Hun får støtte fra Vidar Aksland, innovasjonssjef i Sparebank 1 SR-Bank, en av de elleve regionale eierne av Nordic Edge. Han mener Arena Pro betyr en kjempemulighet for en region som trenger omstilling.

- Smartby-sektoren er ikke definert, men jeg er ikke i ikke i tvil om at det vil gi nytt livsgrunnlag og nye arbeidsplasser i regionen, sier Aksland.

- Dette vil stimulere til at vi får vinnende, globale selskaper som leverer produkter og tjenester som vil bli relevante inn i framtiden, sier han.


Nordic Innovation Clusters har tatt opp 5 klynger i det nasjonale klyngeprogrammet på Arena nivå, og 4 klynger tok steget opp på Arena Pro-nivået.

45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle