• Karine Næss Frafjord

Nordic Steel med i gigantprosjekt

Utbyggingen av Sotrasambandet blir den største anleggskontrakten så langt i Norge. Før prosjektet kan starte må flere kilometer med høyspentkabler flyttes. VIA-medlem Nordic Steel er relevant i arbeidet.

(Foto: Baezeni / Statens vegvesen)

Sotrasambandet mellom Sotra og Bergen er et gigantprosjekt som omfatter ny hengebro med ny firefelts vei, kollektivfelt og gang-og sykkelvei. Oppstart bygging er planlagt til høsten 2021, men allerede nå er arbeidet med å legge om en høyspentlinje i kabler.


Høyspentkabler gjennom tunnel, sjakt og bro

– De nye høyspentkablene skal gå gjennom tunneler på begge sider av fjorden og legges på kabelbroer under dagens Sotrabro. For å få forbindelse mellom tunnelene, kabelbroene og Litlesotra transformatorstasjon, er det bygget to høye sjakter, forteller Bjørn Erik Ualand, leder av Samferdselsavdelingen i Nordic Steel.

Kabelsjaktene er 28 og 18 meter høye og til disse bidrar Nordic Steel med tilkomstutstyr, rekkverk, dører, leidere og ventilasjonsrister.

– I sjaktene har vi laget leidere og plattformer med rekkverk i flere etasjer oppover, for enkel tilkomst. Montørene må ha god tilkomst og gode arbeidsforhold for å legge 4,5 kilometer med kabler gjennom sjaktene, forklarer Ualand.

Alt utstyr er produsert hos Nordic Steel på Bryne etter inngått kontrakt med Bertelsen & Garpestad. Nordic Steel kan produsere alt nødvendig utstyr som trengs for å drifte tunneler og veier. Til Sotrasambandet er leveransen utviklet og spesiallaget av oss, nøyaktig etter kundens ønske.(Foto: BKK Nett)


Viktig utbygging for folk og næringsliv

Sotrasambandet er et svært etterlengtet veisamband mellom Bergen vest og Sotra, i Vestland fylke. Dagens vei til Sotra er svært sårbar, med bru som eneste tilkomst til viktige næringsaktører, blant annet på Ågotnesbasen og Stureterminalen.


Les mer på hjemmesidene til Nordic Steel.

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle