• Karine Næss Frafjord

Nordic Steel med i gigantprosjekt

Utbyggingen av Sotrasambandet blir den største anleggskontrakten så langt i Norge. Før prosjektet kan starte må flere kilometer med høyspentkabler flyttes. VIA-medlem Nordic Steel er relevant i arbeidet.

(Foto: Baezeni / Statens vegvesen)

Sotrasambandet mellom Sotra og Bergen er et gigantprosjekt som omfatter ny hengebro med ny firefelts vei, kollektivfelt og gang-og sykkelvei. Oppstart bygging er planlagt til høsten 2021, men allerede nå er arbeidet med å legge om en høyspentlinje i kabler.


Høyspentkabler gjennom tunnel, sjakt og bro

– De nye høyspentkablene skal gå gjennom tunneler på begge sider av fjorden og legges på kabelbroer under dagens Sotrabro. For å få forbindelse mellom tunnelene, kabelbroene og Litlesotra transformatorstasjon, er det bygget to høye sjakter, forteller Bjørn Erik Ualand, leder av Samferdselsavdelingen i Nordic Steel.

Kabelsjaktene er 28 og 18 meter høye og til disse bidrar Nordic Steel med tilkomstutstyr, rekkverk, dører, leidere og ventilasjonsrister.

– I sjaktene har vi laget leidere og plattformer med rekkverk i flere etasjer oppover, for enkel tilkomst. Montørene må ha god tilkomst og gode arbeidsforhold for å legge 4,5 kilometer med kabler gjennom sjaktene, forklarer Ualand.

Alt utstyr er produsert hos Nordic Steel på Bryne etter inngått kontrakt med Bertelsen & Garpestad. Nordic Steel kan produsere alt nødvendig utstyr som trengs for å drifte tunneler og veier. Til Sotrasambandet er leveransen utviklet og spesiallaget av oss, nøyaktig etter kundens ønske.(Foto: BKK Nett)


Viktig utbygging for folk og næringsliv

Sotrasambandet er et svært etterlengtet veisamband mellom Bergen vest og Sotra, i Vestland fylke. Dagens vei til Sotra er svært sårbar, med bru som eneste tilkomst til viktige næringsaktører, blant annet på Ågotnesbasen og Stureterminalen.


Les mer på hjemmesidene til Nordic Steel.

9 visninger
VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2020: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Nordic Edge AS, Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 109, 4007 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING