NTSC sikret klyngestøtte til 2025


I dag ble Norwegian Tunnel Safety Cluster Arena Pro-klynge. Styreleder Sigve Sandvik (Roxel Infra), styrets nestleder Anne Stine Johnson (Nye Veier AS), daglig leder Helen Roth, Therese Oppegaard og Atle Riskedal var til stede under utnevnelsen. (Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge)

Det er klart at Norwegian Tunnel Safety Cluster får status som Arena Pro-klynge. Med dette er klyngen sikret ytterligere fem år med finansiering fra det nasjonale klyngeprogrammet.


Nyheten om at Norwegian Tunnel Safety Cluster får status som Arena pro-klynge og dermed er sikret finansiering til drift i ytterliggere fem nye år ble sluppet i dag på Gamle Museet i Oslo.

- Dette er fantastisk kjekt og en anerkjennelse av den målrettede jobbingen og de gode resultatene klyngen har levert de tre første årene i klyngeprogrammet, sier styreleder Sigve Sandvik.


Som Arena pro-klynge får NTSC økte tilskudd fra det nasjonale klyngeprogrammet. Dette innebærer at det blir mulig å øke aktivitetsnivået i årene som kommer og det blir mulig å gjennomføre flere prosjekter som kommer klyngens medlemmer til gode.

- Dette er et viktig taktskifte for klyngen. Som Arena pro-klynge får vi økt forutsigbarhet og vi har mulighet til å jobbe mer langsiktig, sier daglig leder Helen Roth.


Nåløyet for å bli tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet er trangt. I år kom det inn totalt 31 søknader, der 11 var Arena pro-søknader. NTSC var en av fire Arena pro-klynger som ble tatt opp i programmet.


Det nasjonale klyngeprogrammet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd. Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


NTSC er tatt opp som Arena Pro klynge sammen med (f.v.) Solklyngen, Norwegian Smart Care Cluster og Woodworks cluster. Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge
184 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle