• Karine Næss Frafjord

Ny EU-rådgiver til VIA-klyngen

Oppdatert: 15. sep. 2020

VIA har fått midler av Innovasjon Norge til å engasjere en egen EU-rådgiver i klyngen. Rådgiveren skal være en ressurs for bedriftene i VIA som ønsker å søke EU-midler for å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter.


EU-rådgiveren skal være et fint bindeledd for våre bedrifter til det europeiske markedet med tanke på nettverk, fasilitering og gi oppdatert informasjon om de store Horisont Europa-utlysningene.

- VIA ønsker å øke klyngens og medlemsbedriftenes deltagelse i EU-programmer, spesielt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. For å lykkes med dette trenger vi en egen EU-rådgiver som kan bidra i arbeidet med å finne aktuelle utlysninger og utvikle søknader for klyngen og klyngens medlemsbedrifter, sier Helen Roth, daglig leder i VIA.

Hard konkurranse VIA har to ganger tidligere søkt klyngeprogrammet ved Innovasjon Norge om midler til å engasjere en egen EU-rådgiver i klyngen. Konkurransen er hard, og det er bare et fåtall klynger som lykkes med søknaden. Helen Roth mener det er to årsaker til at VIA nådde frem i denne runden.

- Vi gikk sammen med Nordic Edge Smart City Innovation Cluster og søkte om en felles EU-rådgiver som skal jobbe 50% i hver av klyngene. Og Kine Norland som skal inn i rollen fra 1. januar 2021 jobber allerede i VIA og har lang erfaring fra blant annet Brussel og kjenner EUs program og støtteordninger. Dette er erfaring og kompetanse som Innovasjon Norge har vektlagt når de har behandlet søknaden.

Store muligheter for medlemsbedriftene

Kine Norland er henrykt over tildelingen og gleder seg til å ta fatt i rollen som EU-rådgiver. Hun ser dette som en unik mulighet til å jobbe tett på EU og samtidig bistå medlemsbedriftene i to forskjellige klynger. På den måte vil det skapes synergier på tvers av klyngene og inn mot det internasjonale markedet. - Oppgavene vil være varierte og spennende siden jeg skal være rådgiver både for VIA og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster. Det blir viktig å holde en tett dialog med de relevante nettverkene og organisasjonene i EU. Jeg skal jobbe med å informere om søknadsmuligheter i Horisont Europa, og bidra til at bedriftene får informasjon om andre relevante programmet. Videre kommer jeg til å gjennomføre generelle Grant Scan for bedriftene, og følge dem opp i søknadsløpene de er i, sier Norland.

Fakta om EU-rådgiver Kine Norland

Kine Norland har en bred internasjonal bakgrunn. Hun har bodd, studert og jobbet i California USA i 8 år. Hun jobbet tett på teknologimiljøet i Silicon Valley hvor hun rapporterte på klima og grønn teknologi ved generalkonsulatet i San Fransisco.

Hun hadde tett kontakt med Innovasjon Norge og Innovation House i Palo Alto og besitter et stort norsk og internasjonalt nettverk.


Norland har tidligere jobbet som internasjonal sekretær i hovedorganisasjonen YS. Har var hun YS´ representant i Brussel og deltok på europakongressen i ETUC (European Trade Union Confereration).

I tillegg var hun innstilt som vararepresentant i EFTAs konsulative komité i Brussel, og representant i Nærings- og fiskeridepartementets referansegruppe for frihandelsavtaler.

65 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle