Nye og endrede tiltak for bedrifterRegjeringen har lansert en rekke tiltak for å dempe krisen for bedriftene. Flere av disse tiltakene iverksettes i disse dager av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.


Nedenfor finner du en oversikt over noen av tiltakene som er iverksatt den siste tiden.


Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har justert sine tilbud for å møte de endrede behovene i næringslivet som følge av koronapandemien. Innovasjon Norge legger opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket. Det jobbes også med flere tiltak rettet mot gründere og oppstartsbedrifter. Disse kommer i månedsskiftet mars-april.


Låneordninger

 • 23. mars ble renten satt ned med henholdsvis 1,0 prosentpoeng for lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Gjelder blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån.

 • Det blir enklere å søke om avdragsutsettelse og bedrifter preget av koronaepedemien vil i hovedsak få ett års avdragsutsettelse.

 • Innovasjon Norge kan gi innovasjons- og risikolån med lavere sikkerhet enn det som normalt kreves.

 • Oppstartslån øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner kroner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital ut over de eksisterende kravene.

 • Det tilbys rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.

 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.

 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån.

Støtteordninger

 • Framover vil det bli gitt støtte til forprosjekter innenfor Miljøteknologiordningen og ordningen med Innovasjonskontrakter.

 • Kravet for bidrag fra pilotkunde halveres i forbindelse med Innovasjonskontrakter.

 • Ordningen med kommersialiseringstilskudd endres slik at bedriftene kan få 75 prosent av de totale kostnadene i tilskudd. Det åpnes også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Kravet til annen kapital reduseres dermed betydelig i nye prosjekter.

 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån.

Les mer her!


Norges forskningsråd

Også Forskningsrådet vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurderer størrelse og form for egenandel i bl.a. kompetanse- og samarbeidsprosjekter og innovasjonsprosjekter. To endringer er spesielt relevante:

 • Det blir løpende mottak av søknad om støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og Forskningsrådet vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020.

 • Rammen for nye IPN-prosjekter er i 2020 1,2 milliarder kroner, men denne vil bli løpende vurdert.

 • SkatteFUNN-søkander vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.

 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Les mer her!


Andre ordninger


Garantilån for SMB

 • Små og mellomstore bedrifter med en akutt likviditetsmangel kan få nye lån på inntil 50 millioner kroner. Staten garanterer for 90 prosent av beløpet og løpetiden kan være inntil tre år.

 • Ordningen administreres av bankene og kan benyttes av bedrifter med opptil 250 ansatte, med mindre enn 50 millioner euro i omsetning, og en balanse lavere enn 43 millioner euro.

Les mer her!


Statens obligasjonsfond

 • Stortinget har besluttet å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet.

 • Dette tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, som låner penger i kredittobligasjonsmarkedet.

 • Størrelsen på obligasjonslånet kan variere, fra 25 millioner kroner og opp til milliarder.

Les mer her!


51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle