• ida294

Nye prosjektledere og nye lokaler

Oppdatert: 30. mars 2020Ida Regine Sørås (t.v.) og Anita Iren Skjølingstad er nye prosjektledere i Norwegian Tunnel Safety Cluster. Klyngen har flyttet sammen med Smart City Innovation Cluster og Nordic Edge Expo i Smedvigkvartalet i Stavanger sentrum. (Foto: Karina Lavik)

Norwegian Tunnel Safety Cluster har flyttet sammen med Smart City Innovation Cluster i Nordic Edge AS. Klyngen har også styrket teamet med to nye prosjektledere.


Første måned som Arena PRO-klynge er tilbakelagt. Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) startet året med å flytte sammen med Smart City Innovation Cluster i helt nye kontorlokaler i Smedvigkvartalet i Stavanger sentrum.


- Vi merker allerede positive synergier og vil framover få stort utbytte av å være inkludert i Nordic Edge-familien, sammen med Smart City Innovation Cluster og Nordic Edge Expo, sier klyngeleder Helen Roth.


Et tettere samarbeid med Smart City Smart City Innovation Cluster i kombinasjon med Arena PRO-statusen gir NTSC mulighet til å styrke klyngeteamet med flere prosjektledere. To nye prosjektledere, Anita Iren Skjølingstad og Ida Regine Sørås, er allerede på plass og har blitt koblet på flere av klyngens prosjekter. Klyngeteamet skal styrkes med ytterligere to prosjektleder, samt en kommunikasjonsrådgiver.


- Nå som vi får større kapasitet i klyngeadministrasjonen kan vi øke aktivitetsnivået betydelig. Vi får bedre mulighet til å planlegge og gjennomføre arrangementer og prosjekter, og vi kan i større grad gi dere medlemmer hjelp og bistand. Og så ser jeg virkelig fram til å få flere å spille på lag med, smiler Roth.


Hun har akkurat sendt avgårde årsrapporten for 2019 og er godt fornøyd med året som er tilbakelagt. NTSC jobbet i 2019 målrettet med å utarbeidet ny strategi og søknad til klyngeprogrammet som resulterte i Arena PRO-status fra 1. januar 2020. Med dette har klyngen sikret seg kr 6,0 mill. i året totalt kr 30,0 mill de neste fem årene fra det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. I tillegg har klyngen i 2019 bidratt til at det har blitt utløst kr 44 mill. til gjennomføring av innovasjons- og forskningsprosjekter ute hos medlemmene. Klyngen har også vært med og arrangert to større konferanser, Tunnelseminar 2019 og Norwegian Tunnel Safety Conference. Til sammen har det vært gjennomført nærmere 100 ulike workshops, temamøter, prosjektmøter og arbeidsgruppemøter i samarbeid med klyngens medlemmer i året som er gått.


- Jeg er også stolt over at vi i 2019 har igangsatt 9 nye internasjonale aktiviteter og prosjekter, samt at vi har bidratt til at det har blitt igangsatt fem nye kompetansehevende prosjekter og 14 innovasjonsprosjekter med to eller flere klyngedeltakere involvert, sier Roth.


Klyngens medlemmer er hjertelig velkomne til å komme på besøk i de nye lokalene i Løkkeveien 109, 4007 Stavanger.


Kontaktinformasjon til klyngeteamet finnes her.


106 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle