Nye Veier og Disruptive Engineering har installert moderne sensorteknologi på nye E18

- Nye Veier skal være en fulldigital innovativ kraft i bransjen – drevet av data for å skape samfunns- og trafikantnytte. Vi har derfor et behov for å samle, koble og analysere data om ulike trafikantgrupper for å bidra til økt sikkerhet, bedre kvalitet, lavere kostnader, raskere utbygging, bedre drift og vedlikehold, skriver Arne Borgersen i meldingen fra Nye Veier. Mandag 1. juli ble det installert og satt i drift et nytt og moderne sensorsystem i veibanen på nyåpnede E18 Tvedestrand – Arendal.


Digitale veimålinger

Daglig leder i Disruptive Engineering, Fredrik Vangsal, sier at dataene vil kunne bidra til mange positive effekter som blant annet å redusere kø og reisetid på strekningene der målingene kan vise at utbyggingen lønner seg. - Sensorsystemet VS1 er et helnorsk produkt, som utvikles i Ås og produseres av Hapro AS på Jaren.


Sensorsystemet måler blant annet hastighet, luketid, kjøreretning, veitemperatur, og kjøretøyklassifisering. I tillegg vil de telle biler langt enklere og mer treffsikkert enn dagens dyre og vedlikeholdskrevende tellesløyfer.


Disruptive Engineering utviklet systemet med personvern i fokus, eller “Privacy by Design”. Dette betyr at utviklingen av systemet er gjort med hensyn til personvern i alle utviklingsfasene jfr. GDPR. Sensorsystemet registrerer ikke enkeltpersoner men måler kun relevant trafikk- og kjøretøyinformasjon.


136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle