Nytt klynge-til-klynge samarbeid skal gi økt verdiskapning på tvers av bransjer


Avtalesignering på Holmen Gård i Juni. Fra venstre; Helen Roth fra NTSC, Kjersti Kinderås fra Arena Skog og Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen

Norwegian Tunnel Safety Cluster har inngått et formelt samarbeid med Arena Skog og Solenergiklyngen. - Vi har over tid bygget opp et fantastisk godt samarbeid med Arena Skog og Solenergiklyngen, som vi nå er enige om å forsterke og utvikle, sier daglig leder Helen Roth i NTSC.


Avtalen ble signert 25. juni på Holmen Gård Verdalsbruket av Trine Kopstad Berentsen som er daglig leder i Solenergiklyngen, klyngeleder Kjersti Kinderås i Arena Skog og Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster.


Aktivt samarbeid Formålet med avtalen er å utvikle et samarbeid knyttet til kompetansebygging, forskning, utvikling, kapitaltilførsel og entreprenørskap som bidrar til å styrke klyngene og øke verdiskapningen i klyngens medlemsbedrifter. - Denne samarbeidsavtalen vil bidra til økt forsknings- og utviklingssamarbeid og økt kompetanseoverføring og kompetansebygging, til det beste for medlemmene i alle klyngene, sier Roth.

Avtalen innebærer blant annet;

  • Faste møter og en årlig felles samling

  • Gjennomføringen av en felles tverrsektoriell verdikjedekartlegging, og vi skal utvikle minimum et felles prosjekt hvert år.

  • Avtalen åpner for deling av felles fasiliteter, personressurser og infrastruktur inkl. møterom og kontorfasiliteter

  • Utvikling av en felles innovasjonsmetodikk, dele konsepter og utveksle erfaringer.

  • Nye tverrsektorielle forretningsmodeller på områder som bærekraft og sirkuler økonomi.

Roth understreker at de gjennom samarbeidet skal aktivt jobbe med felles tiltak for å styrke gründerskap og entreprenørskap i klyngene, og vi vil ha fokus på å styrke medlemsbedriftenes tilgang til risikokapital.


Om klyngene

NTSC skal bidra til utvikling av en sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. Klyngen skal være det ledende innovative miljøet for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur, og vi skal bane vei for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling til det beste for våre medlemmer. Vi utvikler markedet og styrker medlemmenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.


Arena Skog skal bidra til å identifisere kommersielle muligheter innen bioøkonomien, støtte bedriftenes evne til å utnytte disse og skape ny vekst i eksisterende og nye verdikjeder. Dette skal gi et sterkt bidrag til mer bærekraftige samfunn. Klyngen skal fortsatt ha et tyngdepunkt i Midt-Norge, men har hele Norge som nedslagsfelt, i tillegg til aktiviteter og relasjoner internasjonalt.


Solenergiklyngen har som mål å skape den nasjonale innovasjonsarenaen som er nødvendig for å utvikle norsk solenerginæring, øke verdiskapningen og stimulere til bærekraftig økonomisk vekst. Gjennom å styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft er målet å ta en større andel av det globale markedet.

67 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle