Nytt norsk tunnelmagasin på internett

Oppdatert: 29. jan. 2018

Denne høsten har det dukket opp en helt ny norskutviklet tunnelside på internett – Tunntech Global News. Der finner du aktuelle nyheter om nasjonale og internasjonale tunnelprosjekter, og kan lese om det siste nye på teknologifronten.

REDAKTØREN: Arild Petter Søvik har mange jern i ilden etter at han sluttet som nasjonal tunnelforvalter i Statens vegvesen. Et av prosjektene han jobber med er en ny tunnelnettside. (FOTO: NTSC)

Grunnleggeren av Tunntech Global News (www.tunntech.com) er Arild Petter Søvik, tidligere nasjonal tunnelforvalter hos Statens vegvesen. Han har selv utviklet og produserer alt innholdet til nettsiden. Siden er aktuell for alle som jobber med eller er interessert i tunneler, og målgruppen er blant annet av tunnelforvaltere, byggherrer, forskere, rådgivere, konsulenter, entreprenører, leverandører og produsenter av tunnelteknologi.


- Bakgrunnen for at jeg har utviklet det internasjonale nyhetsmagasinet Tunntech Global News, er at jeg etter mange år som nasjonal tunnelforvalter i Norge, sitter med kunnskap og erfaring som kan nyttes på en enda bedre måte innen informasjonsformidling, sier Søvik.


Tidligere i høst takket han for seg hos Statens vegvesen, etter å ha jobbet sju år som nasjonal tunnelforvalter. I denne perioden har han opparbeidet seg en unik tunnelkompetanse og et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, og selv om han har forlatt Vegvesenet er det fortsatt tunneler som fyller arbeidsdagen.

Da han jobbet hos Statens vegvesen med å godkjenne tunneler som var under planlegging, skulle åpnes eller utbedres så han at det var et behov for å styrke bevissthet rundt driftsfasen og livsløpet til en tunnel. Spesielt med tanke på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsbarhet og sikkerhet. Til og med i dag bygges det tunneler med unødvendige store utfordringer og mangler, og i Norge og i andre land har vi fortsatt mye å lære og vi har et behov for å fremme og utvikle gode metoder, produkter og løsninger.


- Jeg vil påstå at det er ingen andre nasjoner som har behandlet flere saker, i en så bred, kompleks og utfordrende tunnelportefølje som det jeg har de siste 7 årene. Dette er kunnskap og erfaringer som kan være med å belyse temaer på en god måte, sier Søvik.

Søvik legger derfor vekt på at Tunntech Global News skal formidle slikt arbeid gjennom velskreven artikler om ulike relevante tema, kategorisert på en slik måte at det skal være enkelt for leserne å finne informasjon.

104 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle