• Karine Næss Frafjord

Nytt stort EU-prosjekt til VIA-klyngen


VIA skal bidra til økt forståelse av hvordan bedrifter kan bruke data og satellittbilder fra observasjoner gjort av jorden gjennom FIRE, et nytt EU-prosjekt. I løpet av kort tid skal det nedsettes en nøye utvalgt fokusgruppe som skal se på hvordan satellittbilder kan observere veiprosjekter og andre prosjekter innen infrastruktur.


Prosjektet er ledet av the European Association for Remote Sensing Companies (EARSC). Det ble startet etter forespørsel fra EU kommisjonen til å kartlegge og utvikle et strategisk veikart for jordobservasjonssektoren.

- Målet er å nå ut til personene bak nøkkelsektoren innen de seks områdene, jordbruk, infrastruktur, marin, råmaterialer, energi, og urbane rom for å kunne identifisere utfordringer og etterspørsel innen den gitte sektoren. Vi føler oss beæret over å ha blitt spurt om å være sektorlead for infrastruktur-delen, og håper det vil kunne bidra til økt forståelse av nytteverdien for bedriftene ved bruk av jordobservasjon, sier Kine Norland som er prosjektleder for internasjonalisering og marked i VIA.

Store gevinster for infrastruktursektoren

VIA ser spennende muligheter for medlemsbedriftene i dette innovative prosjektet. Satellittbilder av jorden kan brukes i prosjekter innen infrastruktur som for eksempel i utbyggingen av bro og vei. Det vil kunne være både kostnadsbesparende og tidsbesparende, i tillegg til at en muligens kan finne potensielle feil som kan bidra til sikker utbygging.

- Dette er et viktig prosjekt for VIA for å knytte gode relasjoner inn mot EU, i tillegg til at det styrker vår egen samt våre medlemsbedrifters kunnskap innenfor et område som er i stadig utvikling og i søkelys. Det kan ha enorme konsekvenser om bildene blir brukt korrekt, både med tanke på innovasjon, omstilling, automatisering, og økonomisk besparende, sier Norland.

3-årig prosjekt

Klyngeledelsen i VIA jobber nå med å med å sette sammen fokusgruppen, som skal ha sitt første møte i slutten av oktober. Deretter skal det jobbes kontinuerlig i alle sektorgruppene, før en konklusjon skal presenteres i 2023.

43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle