• karina

Opptak av Fallgruver i oppstartsfasen

7. mai arrangerte vi seminaret GiV 2.0 - Fallgruver i oppstartsfasen. Her kan du se opptaket:I dette seminaret møter du foredragsholdere er fra Kluge Advokatfirma og Håmsø Patentbyrå som har omfattende erfaring med å bistå selskaper i rettssaker vedrørende teknologirettigheter og i forbindelse med salg og kapitalutvidelser.


Seminaret dreier seg om hvordan sikring av eiendeler på et tidlig stadium i utviklingsprosjekter kan påvirke den senere utviklingen av et selskap i vekst. Det er fokus på immaterielle rettigheter, herunder forretningshemmeligheter og registrerbare rettigheter som patenter, designrettigheter etc.

Seminaret var for medlemmene til Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind Cluster, som sammen sto bak arrangementet.

16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle