• Karine Næss Frafjord

Penger til å videreutvikle VR-tunnelen

Oppdatert: 28. sep. 2020

Stavanger kommune har via næringsfondet bevilget kr 750 000 til VIA. Pengene er øremerket prosjektet «Virtuell tunnel» og gjør at klyngen nå kan starte opp fase 2.Vinteren 2017 fikk VIA – Vital infrastruktur arena 1 million kroner til prosjektet «Virtuell tunnel» fra Stavanger kommune sitt Vekstfond. Dette gjorde det mulig for klyngen å igangsette et prosjekt der en i samarbeid med flere klyngemedlemmer utviklet en prototype av virtuell tunnel, 330 meter av Ryfylketunnelen.

Første fase av prosjektet «Virtuell tunnel» var vellykket, og i forrige uke vedtok politikerne i Stavanger formannskap å bevilge ytterligere kroner 750 000 til prosjektet. «VIA har som målsetting å bygge opp en sterk norsk industri som eksporterer til resten av verden» skriver kommunedirektøren i sin anbefaling til politikerne, og understreker samtidig at VIA gjør viktig arbeid og er blitt en sentral arena for utvikling av sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.

- Dette er svært kjekt og en anerkjennelse av arbeidet som ble gjort i første fase av prosjektet. Med disse midlene vi nå har fått kan vi starte opp fase 2, sier Helen Roth, daglig leder i VIA.

Klyngetemaet vil nå lage en framdriftsplan for fase 2 av prosjektet med mål om å få dratt i gang flere aktiviteter høsten 2020. Er du interessert i mer informasjon om den Virtuelle tunnelen kan du kontakte prosjektleder Odd Løyning (odd@viacluster.no) eller daglig leder Helen Roth (helen@viacluster.no).

126 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle