• Karine Næss Frafjord

Penger til å videreutvikle VR-tunnelen

Oppdatert: sep. 28

Stavanger kommune har via næringsfondet bevilget kr 750 000 til VIA. Pengene er øremerket prosjektet «Virtuell tunnel» og gjør at klyngen nå kan starte opp fase 2.Vinteren 2017 fikk VIA – Vital infrastruktur arena 1 million kroner til prosjektet «Virtuell tunnel» fra Stavanger kommune sitt Vekstfond. Dette gjorde det mulig for klyngen å igangsette et prosjekt der en i samarbeid med flere klyngemedlemmer utviklet en prototype av virtuell tunnel, 330 meter av Ryfylketunnelen.

Første fase av prosjektet «Virtuell tunnel» var vellykket, og i forrige uke vedtok politikerne i Stavanger formannskap å bevilge ytterligere kroner 750 000 til prosjektet. «VIA har som målsetting å bygge opp en sterk norsk industri som eksporterer til resten av verden» skriver kommunedirektøren i sin anbefaling til politikerne, og understreker samtidig at VIA gjør viktig arbeid og er blitt en sentral arena for utvikling av sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.

- Dette er svært kjekt og en anerkjennelse av arbeidet som ble gjort i første fase av prosjektet. Med disse midlene vi nå har fått kan vi starte opp fase 2, sier Helen Roth, daglig leder i VIA.

Klyngetemaet vil nå lage en framdriftsplan for fase 2 av prosjektet med mål om å få dratt i gang flere aktiviteter høsten 2020. Er du interessert i mer informasjon om den Virtuelle tunnelen kan du kontakte prosjektleder Odd Løyning (odd@viacluster.no) eller daglig leder Helen Roth (helen@viacluster.no).

115 visninger
VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2020: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Nordic Edge AS, Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 109, 4007 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING