• karina

Snart klar for å fylles med ny teknologi

Oppdatert: 30. mars 2020Norges første fullskala demonstrasjonstunnel vil om kort tid fylles med sensorer, prosessorer og ny teknologi for framtidens tunneler.


Den gamle endetrafostasjonen til Ålgårdbanen utenfor Stavanger har blitt konvertert til en testtunnel i T9,5 profil, tilsvarende tunneler for toveistrafikk i klasse D. Elektrikere gjør i disse dager de siste koblingene før leverandører får tilgang til å installere sine produkter.


- Dette er et lukket testområde som vil gjøre det å enkelt å se resultater, sier prosjektleder for demonstrasjonstunnelen og administrerende direktør i Tectal, Tom-Andre Sivertsen.


Innovasjon og teknologi

I taket på tunnelen er det lagt inn en kabelgate hvor det blant annet skal installeres radar, lys og infrarødt kamera. I tillegg vil det installeres PLS prosessorer for å kommunisere med trafikksentraler, sensorer for brannvarsling, lys, luftkvalitet, støv, CO2 og nitrogenoksid. Utenfor tunnelen vurderes solcellepaneler. Omlag 70 prosent av utstyret som skal inn i tunnelen er allerede levert og klart til installasjon.


Selv forholdene inne i demonstrasjonstunnelen er optimale for produkter som skal godkjennes for det nasjonale og internasjonale markedet.


- Luftfuktigheten på 94% gjør dette til en realistisk testtunnel, sier Sivertsen, som legger til at dette blir en billig og enkel måte for leverandører å drive opplæring av ansatte og å få produkter kvalifisert før implementering på veinettet.


En grønn tunnel

Norwegian Tunnel Safety Cluster sitt nye klyngemedlem, Eltek var med på omvisning i demonstrasjonstunnelen.


- Det kan være aktuelt å teste ut våre UPS (Uninterruptible Power Supply/avbruddsfri strømforsyning) systemer her i tunnelen, sier Martin Aasgaard fra Eltek, som benyttet et bedriftsbesøk på Vestlandet til å få se på mulighetene den nye demonstrasjonstunnelen kan by for en av Norges største produsent av strømforsyningsenheter.


Eltek er total leverandører av modulære UPS`er til de pågående prosjektene Follobanen og Arna – Fløen. Anlegget skal sikre nødstrøm til signalanlegg, nødlys, brannvarsling, mobilnett og annet kritisk utstyr i hele tunnelen.


- På sikt kan det være interessant å se på hvordan hybridløsninger av sol, generator og vind kan skape en grønnere profil for tunnelutbygning med smart grids som leverer strøm tilbake til nettet, sier Aasgaard


Demonstrasjonstunnelen er et samarbeidsprosjekt i Norwegian Tunnel Safety Cluster som er støttet med midler fra Rogaland fylkeskommune. Byggingen av selve tunnelen har blitt gjennomført med bistand fra Tectal As, Roxel Infra AS, Infotiles AS, Riform AS og Rogaland brann og redning IKS. Neste fase av prosjektet vil også involvere en rekke andre medlemsbedrifter som vil bidra med teknologi, utstyr og kompetanse for å få ferdigstilt tunnelen.


Demonstrasjonstunnelen forventes ferdigstilt sommeren 2020.

73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle