• Karine Næss Frafjord

Spennende muligheter i regjeringskvartalet

I forbindelse med planleggingen av det nye regjeringskvartalet har VIA fått en henvendelse fra Statsbygg vedrørende et innovasjonsprosjekt om dynamiske kjøretøysperrer tilpasset nordisk klima. Vi tror at mange av medlemsbedriftene våre har relevant kompetanse og kan ha interesse av å delta i prosjektet, alene eller i samarbeid med andre.

Foto: Statsbygg


Hovedmålet med prosjektet å utvikle/ tilpasse et nytt produkt med økt levetid og vesentlig enklere drift og vedlikehold enn det dagens løsninger kan tilby.


Markedet er i dag er primært dekket inn av utenlandske leverandører med utenlandsk kompetanse og produkter som er tilpasset et internasjonalt behov. Stikkord til krav om holdbarhet i et nordisk miljø med snø, frost, salt, vann, sand og grus, og nytenkning innen materialbruk og teknisk utforming. Vi tror også at estetiske kvaliteter vil bli vektlagt fordi bruken i hovedsak er i urbane miljøer. De som klarer å kombinere krav til sikkerhet og holdbarhet med estetiske kvaliteter vil kunne ha et konkurransefortrinn i markedet.

VIA tror det ligger store muligheter i prosjektet. Det er økt oppmerksomhet om sikring av offentlige bygg og -rom i hele verden, og vi tror at et godt produkt vil ha høy overføringsverdi globalt. Fungerer produktet under norske forhold så vil det kunne fungere i hele verden.

Statsbygg avholder en dialogkonferanse onsdag den 26.august fra klokken 09:00-11:00. Påmelding og mer informasjon finnes her


VIA ser store muligheter for tverrfaglig samarbeid blant klyngemedlemmene. Om dere ønsker kontakt med andre kompetansemiljøer, så ikke nøl med å be om bistand fra oss.

45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle