• Ellen Granlund

Studietur til Femern Bælt: Dansk-norsk klyngesamarbeid skyter fart

Aktørene tilknyttet prosjektet SubSea Tunnels var i slutten av september samlet for annen gang. Denne gang i Danmark, hvor de norske og danske deltakerne i løpet av to dager reiste land og strand – både i den virtuelle verden, og i den fysiske verden med tonnevis av betongelementer og brannøvelser i treningstunneler.


SubSea Tunnels er et samarbeid mellom Norwegian Tunnel Safety Cluster, Innovationsnetværk Femern Bælt, og InnoBYG med fokus på de internasjonale markedsmuligheter som oppstår for små- og mellomstore virksomheter i kjølvannet av store undersjøiske tunnelprosjekter – i Danmarks tilfelle Femern Bælt-forbindelsen. De deltakende virksomhetene håndterer alle omkringliggende installasjoner og aktiviteter som må være på plass før, under og etter selve byggingen, samt når tunnelen tas i bruk. Her inngår blant annet sikkerhet, kommunikasjonssystemer, overvåkning, transformatorer, sensorer, ventilasjon, pumper og brannskring for å nevne noe.


Første stopp – beredskapsøvelser med briller


Sikkerheten omkring tunneler er avgjørende. Kritiske situasjoner eller ulykker kan være vanskelige å håndtere på grunn av redusert tilgjengelighet og begrensede rømningsalternativer. Hvordan trener man effektivt i å håndtere ulykker under ekstremt farlige forhold, og da gjerne i konstruksjoner som enda ikke er ferdigbygget?


Khora er et produksjonsselskap med fokus på virtual reality (VR) og augmented reality (AR), lokalisert i Kødbyen i sentrale København. VR-teknologi er særlig relevant i forbindelse med opplæring og trening for deltakerne i SubSea Tunnel-prosjektet. Med Virtual Reality er det mulig å skape realistiske og aktuelle scenarier, slik som brann og krisesituasjoner, som uten fare for fysisk skade, gir deltakerne en ekte opplevelse og reell forståelse av de kritiske øyeblikkene. Dette legger gode forutsetninger for å skape en effektiv læringssituasjon og framtidig beredskap, som kan være svært verdifull dersom det en dag blir virkelighet.


Virtual Reality-teknologi er særlig relevant med tanke på trening og å skape realistiske scenarier. Foto: Helen Roth

Muligheten til å skape et reelt lærerunivers er relevant på tvers av sektorer og de deltakende selskapene. Den riktige plasseringen av eksempelvis sprinklersystemer og sensorteknologi i tunneler kan bestemmes sammen med kunden uten tidkrevende og vanskelig tilgang til tunnelkonstruksjonen.


Kontakter og kontrakter


Femern-forbindelsen bygges som en senketunnel under havområdet Femernbelt og strekker seg mellom Rødbyhavn på Lolland og den tyske øya Fehmarn. Den vil være 18 km lang, og dermed verdens lengste senketunnel for biler og tog.


Hensikten med virksomhetenes deltakelse i prosjektet er tosidig. Kontakter og muligheter for fremtidig samarbeid mellom de enkelte selskapene opprettes samtidig som deltakerne får innblikk i prosessen med det nåværende konstruksjonsarbeidet. Tunnel-forbindelsen er oppført av en rekke internasjonale konsortier, som alle skal inngå en rekke kontrakter med underleverandører.


Nettverk og nye markeder


Den danske leverandøren av brannvernløsninger, LAP-sikkerhed, ser en mulighet til å utvikle og tilpasse sine løsninger slik at selskapet også kan tilby tjenester innen tunnelkonstruksjon. Hasse Larsen, administrerende direktør i LAP-sikkerhed, sier følgende om Roxel, en sentral deltakerbedrift i Norwegian Tunnel Safety Cluster:


Vi møtte et norsk selskap da vi var i Stavanger på den første turen i SubSea Tunnel-prosjektet. De jobber med et stort prosjekt på Færøyene, som er et veldig interessant marked for tunneler. Vi har nå muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og våre respektive produkter og løsninger. Selvfølgelig er det ikke gitt at det i siste instans blir et samarbeid ut av det, men nå er i allefall muligheten der. Det er en kontakt vi aldri hadde hvis vi ikke hadde vært i dette innovasjonsnettverket.


Roxel er en teknologileverandør til Ryfylketunnelen i Norge som, når den åpner, vil være verdens lengste undersjøiske tunnel. Selskapet har også fått kontrakten for den samlede tekniske installasjonen i de lange undersjøiske tunnelene på Færøyenes som er under bygging.


Fehmarn er et stort prosjekt, og til tross for at Roxel tilbyr komplette nøkkelløsninger, kan man identifisere områder og kontrakter hvor samarbeid med andre selskaper er nødvendig for at selskapet skal kunne tilby Fehmarn de riktige løsningene.


SubSea Tunnel-prosjektet fortsetter framover, og i starten av 2019 vil deltakerne i samarbeid med prosjektets initiativtakere i fellesskap søke sammen om et fortsatt samarbeid.

78 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle