• Karine Næss Frafjord

Suksess for tunnelkonferanse


Bilde: Naeem Khadeemi fra Universitetet i Stavanger i samtale med daglig leder Helen Roth i VIA


Over 1000 deltagere fra 7 land deltok på den store konferansen «Beyond a Tunnel Vision i slutten av november.


Konferansen fokuserte på hvordan vi skal kunne løse felles utfordringer på det europeiske vei- og jernbanenettet.

Løse problemer i fellesskap

Tema for konferansen var tunnelrenovering, med fokus på de felles utfordringene i Europas infrastrukturnettverk.

- Hvordan kan tunneler renoveres på en smart måte? I hvilken grad kan de oppdateres med mindre innvirkning på trafikken? Hvordan kan renovering brukes til å redusere energiforbruket og miljøpåvirkningen av en tunnel? På hvilken måte kan digitaliseringsprosesser bidra til en effektiv renovering?


Program fra Norge

Vi i Norge viste godt igjen i programmet. Trond Michael Andersen, videadministrerende direktør ved avdeling for teknologi, drift og vedlikehold i Statens vegvesen holdt et innlegg om tema kapitalforvaltning, hvor han blant annet deler Vegvesenets synspunkter på forutsigbart vedlikehold, livssyklusteking og tunnelforvalterens endrede rolle.


Videre fasiliterte VIA en workshop om digitalisering med innlegg fra Naeem Khadeemi (Universitetet i Stavanger), Veronika Petschen (Amberg Engineering AB), Klaus Wachter (SCAUT Förderverein) Jeroen Groenewegen (Infranea), Stijn Seuren (Siemens Mobility BV) og Rune Winther (Multiconsult)

Vil skape resultater

Sju land bidro til programmet som ble direktesendt på en egen plattform. Og dersom du gikk glipp av konferansen, kan du etter hvert se den i opptak her.

- Vårt mål er å lage en konferanse som viser igjen. De neste årene må vi se resultater, og gjennom Beyond a Tunnel Vision ønsker vi å jobbe på tvers og danne nye samarbeidsgrupper, sier leder for den nederlandske arrangøren COB, Karin de Haas. Hun håper at når konferansen arrangeres igjen i 2022 kan man møtes fysisk å arbeide aktivt med spørsmål rundt tunnelrenovering.

52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle