• Ellen Granlund

TRAFSYS inngår avtale med Statens vegvesen om intelligent evakuering

EvacSound er et innovativt system som ved hjelp av koordinerte lyd- og lyssignaler leder personer i tunnelen til den beste evakueringsruten på en effektiv og intuitiv måte.


Systemet er utviklet av klyngebedriften Trafsys AS i samarbeid med SINTEF og NORCE. Ved brann vil systemet, ved hjelp av avansert sensorteknologi, detektere hvor i tunnelen brannen har oppstått, og beregner ut fra dette hvilke lyd- og lyssignaler som skal formidles til personer i tunnelen – avhengig av hvor i tunnelen disse befinner seg.


Evakueringssystemet skiller seg fra andre PA-systemer («Public Announcement») på en rekke måter. Blant annet har EvacSound tatt høyde for den menneskelige intuisjon i utformingen av rettledningssignalene som systemet sender ut. Slik vil systemet fungere uavhengig av trafikantenes språklige og kulturelle bakgrunn.


EvacSound: Evakueringssystemet lokaliserer hvor i tunnelen brannen har oppstått og beregner ut fra dette hvilke signaler som skal formidles til personer i tunnelen, avhengig av hvor disse befinner seg.

Systemet skal være selvkalibrerende, uten dødsoner, og kompensere for fysiske parametre som kan forringe kvaliteten på de utsendte signalene. I tillegg åpner systemet opp for toveiskommunikasjon mellom tunnel og veitrafikksentral. Operatøren kan dermed målrettet respondere på rop om hjelp eller lignende og presist geleide redningspersonell til riktig sted raskt og effektivt.

120 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle