• ida294

UiS inviterer til tunnelfagseminar

Oppdatert: 30. mars 2020


(Foto: Istock Images)

Denne våren og sommeren har du mulighet til å fordype deg i fire fagseminar med tema tunnelsikkerhet ved Universitetet i Stavanger. De fire fagseminarene er utviklet for og med bedrifter i Norwegian Tunnel Safety Cluster.


Seminarrekken er utviklet som en del av "Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet. Dette er et seksårig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og Rogaland fylkeskommune. Prosjektet ledes av Universitetet i Stavanger, og involverer en rekke partnere som Statens vegvesen, Norwegian Tunnel Safety Cluster, nasjonale og internasjonale fag- og forskningsmiljø.


Formålet med seminarrekken som nå er utviklet er å skape en helhetlig forståelse av utfordringene som finnes i tunnelsikkerhetsarbeidet, noe som som vil gjøre deg i stand til å utfordre og utvikle din arbeidspraksis og dine produkter eller ideer i et større fagmiljø.


De fire seminarrekkene er som følger:


Vedlikeholdsplanlegging for tunnel - et bredt perspektiv

Gjennom seminarrekken vil du lære om ulike prinsipper for vedlikeholdsplanlegging av tunneler. Du vil kunne forankre egne produkter og ideer om vedlikeholdsplanlegging i en vitenskapelig ramme, og du vil lære å se vedlikeholdsplanlanlegging som en viktig del av tunnelsikkerhetsarbeidet.


Oppstart: 25. mars, Stavanger


Passiv brannbeskyttelse, nye materialer i nødutganger og rømningsveier

Gjennom seminarrekken vil du lære om og kunne diskutere egenskaper til materialer for passiv brannbeskyttelse av tunneler. Du vil lære om utvikling av belastninger som tunneler skal beskyttes mot, og hvordan sårbarhet legges til grunn for dimensjonering av tiltak. I tillegg vil du lære å se passiv brannbeskyttelse som del av tunnelsikkerhetsarbeidet og kunne uttrykke ytelser av ulike tiltak.


Oppstart: 26. mars, Arendal


Tidligfasevarsling: Innovasjoner, sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi

Seminarrekken gir deg innsikt i tidligdeteksjon av hendelser for å unngå at de får utvikle seg til ulykker. Seminarrekken vil fokusere på oppdatert kunnskap om automatiserte hendelsesdeteksjonssystemer (Automated Incident Detection - AID) i tunneler, de underliggende teknologiene, operative miljøer, begrensninger og utfordringer. Seminarene vil vektlegge rollene til sensorene, kommunikasjon og avanserte deteksjonsalgoritmer, slik som maskinlæring og "dyp læring".


Oppstart: 24. mars, Stavanger


Informasjonsteknologiens muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet

Gjennom seminarrekken vil du lære om bruken av informasjonsteknologier i tunnelsikkerhetsarbeidet. Dette inkluderer samvirkende intelligente transportsystemer (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS), tunnel-monitorering av bruk av sensordata og avansert kommunikasjon mellom tunnelinfrastrukturen og VTS-relatert trafikk-monitorering. I tillegg vil en se på kjøretøykommunikasjon som V2X-teknologier og -paradigmer. Seminarrekken vil vektlegge hvordan C-ITS kan brukes for sikkerhets- og beredskapsarbeid innen tunneler.


Oppstart: 31. mars, Stavanger


Deltakelse på seminarene vil være gratis så fremt du ikke ønsker å avlegge eksamen ved Universitetet i Stavanger.


For mer informasjon og påmelding se her!


39 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle