Utlysning av midler til Nye Smart Mobilitetsløsninger (Pilot-T)
Forskningsrådet og Innovasjon Norge har kommet med ny utlysning innen nye smarte mobilitetsløsninger: PILOT-T. Onsdag 29. april inviterer vi til digitalt informasjonsmøte om årets utlysning og søknadsprosessen.


I tillegg til informasjon om Pilot-T-ordningen kommer også Universitetet i Stavanger for å informere om støtteordningen Forskningsrådets Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN), og hvordan UiS kan bidra i slike prosjekter.


Tid: Onsdag 29. april, kl. 12:00 - 13:30 Sted: Webinar


KLIKK HER FOR Å DELTA PÅ WEBINARET!


Webinaret arrangeres i samarbeid med Smart City Innovation Cluster og Norwegian Energy Solutions. Mer informasjon om arrangementet finner du her!


Kort om Pilot-T

Formålet med denne utlysningen på nye smarte mobilitetsløsninger (Pilot-T) er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystemer slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.


I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.


Årets ramme Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge stiller store beløp til disposisjon i denne utlysningen. For Forskningsrådet er det foreløpig avsatt 75 mill. kroner i tilgjengelige midler, og støttegrensen til et enkelt prosjekt er på fra kr 2,0 mill. til maksimalt kr 16,0 mill. Hos Innovasjon Norge er ikke utlysningen i år begrenset til et fast beløp. Hvor god søknaden er og hvordan den svarer på utlysningen er avgjørende.


Det er løpende søknadsfrist, men siste friste for å sende inn søknader er 16. september 2020, kl. 13:00.


Har du ikke anledning til å bli med på informasjonsmøtet 29. april 2020 åpner det seg en ny mulighet 8. mai. Mer informasjon om ordningen og link for å melde deg på nok et Pilot-T-webinar, planlagt 8. mai finner du her.

50 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle