• karina

Vi blir VIA - Vital infrastruktur arena


Det skjer store ting i Norwegian Tunnel Safety Cluster. I tråd med ønsker fra medlemmene har klyngen gått ut av tunnelen for å jobbe helhetlig med vei, bro, tunnel og bane. Onsdag 27. mai besluttet også et enstemmig årsmøte å endre navnet til VIA – Vital infrastruktur arena.


VIA betyr ganske enkelt vei på latinsk. Det nye navnet gjenspeiler strategien som vi over lengre tid har utarbeidet i samarbeid med klyngemedlemmene. Fremover skal vi i VIA - Vital infrastruktur arena jobbe for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur og inkluderer med det vei, bro, bane og tunnel.


- Norwegian Tunnel Safety Cluster fungerte under etablering og de første årene av utviklingen da klyngen fokuserte på tunnel og tunnelsikkerhet, sier VIAs styreleder Sigve Sandvik.


- Vi glemmer ikke hvor vi kommer fra. Tunnel og tunnelsikkerhet vil fortsatt være viktig for klyngen, men med det nye navnet og ny strategi blir nedslagsfeltet større og medlemskap vil være aktuelt for flere, både her i Norge og utenfor landegrensene, sier Sandvik.


Veien videre

Arena Pro statusen som klyngen fikk ved årsskiftet signaliserte et taktskifte for organisasjonen som nå er styrket med flere prosjektledere som i enda større grad kan bistå klyngemedlemmer.


- VIA - Vital infrastruktur arena er et navn som jeg er stolt av å kunne presentere, sier daglig leder Helen Roth.


- Satsingen på vei, bro og bane i tillegg til tunnel vil by på nye muligheter for medlemmene. Når vi nå løfter blikket og jobber helhetlig med transportinfrastruktur får medlemmene et større spekter å jobbe inn mot. Det betyr flere prosjekter, større nettverk og bedre tilgang til forsknings- og innovasjonsmidler, både i Norge og internasjonalt, sier Roth.


Med navneskiftet følger også et merkevareløfte og en styrket profilering av klyngen og klyngens medlemmer.

- Merkevareløftet vårt er Changing Our Ways. Det betyr at vi skal være fremtidsretta og innovative. Vi skal tørre å utfordre det etablerte og våge å gjøre ting på nye måter, sier Roth.


Eksportindustri

VIA har som målsetting å bygge opp en sterk norsk industri som eksporterer til resten av verden.


– Samlet står vi sterkere, og samarbeid mellom medlemmer er helt nødvendig dersom vi prøver oss utenfor landegrensene, sier Sandvik.


VIA er en av fire norske Arena PRO-klynger i det nasjonale klyngeprogrammet og mottar støtte fra Innovasjon Norge.

353 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle