Vi etterlyser gründere i vekst


Hvordan utvikle et lokal oppstartselskap til å bli en global aktør? Et nytt samarbeidsprosjekt fra Norwegian Tunnel Safety Cluster og Smart City Innovation Cluster skal bidra til å finne svar på dette spørsmålet.

Sammen er det to klyngene på jakt etter seks gründerbedrifter som ønsker å være med på et innovativt vekstprogram som skal videreutvikle industrien. På sikt er målet å skape flere arbeidsplasser. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og tar utgangspunkt i vekstbedrifter i scaleup-fasen.


Små- og mellomstore

I første runde er målet å rekruttere seks bedrifter – tre fra hver klynge. Bedriftene som rekrutteres er små og mellomstore bedrifter, og de bør bestå av minst tre ansatte.


- Erfaringer fra et tilsvarende program kjørt i de to Sørlandsklyngene GCE Node og NCE Eyde som vi har hentet metodikken fra, viser at bedriftene bør ha en viss størrelse før de blir med, sier Atle Riskedal, som er prossesleder for programmet sammen med Tor Hellestøl.


Bedriftene som blir tatt opp vil i løpet av programmet få mentorhjelp fra en erfaren gründer/seriegründer eller leder med internasjonal erfaring. Det blir også fire fellessamlinger for vekstbedriftene der relevante tema som jus, selskapsutvikling, privat og offentlig kapital står på agendaen.


Kraft-par

I tillegg skal de små bedriftene kobles med etablerte klyngebedrifter fra NTSC og Smart City Innovation Cluster.

- Målet er å koble små bedrifter sammen med store aktører – hvor den ene kan levere en tjeneste eller teknologi den andre har behov for. Vi får da såkalte power couples, sier Riskedal.


Power couples er basert på at det skal være et gjensidig nyttig forhold mellom en stor bedrift og en oppstartsbedrift. De store bedriftene kan for eksempel trenge gründernes dynamikk og fart, mens gründerne trenger de stores struktur og nettverk. Målet med vekstprogrammet er å stimulere til økt gründerskap i klyngene.


- Dette er et meget interessant prosjekt som har mange muligheter. Koblingen mellom startups og større bedrifter kan bli en god dynamikk og bidra til oppskalering og vekst. Vekstbedrifter utgjør kanskje 1 % av nyetableringene, men står for potensielt 70 % av de nye arbeidsplassene, sier klyngeleder Stig Finnesand i Smart City Innovation Cluster.


MIT REAP

Metodikken i vekstprogrammet til NTSC og Smart City Innovation Cluster er bygget opp etter modell fra Boston-prosjektet MIT REAP. Her blir det sett på hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe frem nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser.


Et økosystem hvor det er tett samhandling mellom entreprenørskap og risikokapital som kan bidra til finansiering av utviklingsarbeid, etablerte bedrifter, det offentlige og universitetene/akademia er viktige faktorer for å lykkes med vekst og etablering av nye arbeidsplasser.


- Vekstprogrammet vårt bidrar til å bygge opp og komplementere økosystemet til klyngene, til beste for våre klyngebedrifter – enten de er små eller store, konkluderer klyngeleder Helen Roth i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

150 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle