Vi utvider med flere tjenester til våre deltakere


NTSC har etter flere henvendelser fra våre deltakerbedrifter engasjert en egen "Teknologidriver - Tunnel".


Olav Mellemstrand har de siste ti årene hjulpet bedrifter med å strukturere utviklingsprosjekter og utarbeide søknader. -


- Vi er kjempeheldige som har fått med oss Olav på laget. Gjennom ham får vi styrket klyngeteamet med spesialkompetanse på prosjektutvikling og søknadsskriving, sier klyngeleder Helen Roth.


Olav har et brennende engasjement for at tilskuddspenger skal komme de gode prosjektene til gode.


- Jeg er opptatt av at prosjektene må defineres først, før en spå på de ulike virkemidlene som finnes, sier han.


Klyngemedlem Delfi Data AS har tidligere engasjert Olav gjennom Validé. I sommer har de deltatt i en forsøksordning gjennom NTSC. Delfi kom i kontakt med Olav da selskapet forsøkte å finne veien i virkemiddelapparatet.


- Han har vært vår guide siden. Med sitt klarsyn, erfaring og fokus på å pushe tidsfrister har han vært til uvurderlig hjelp på våre søknader til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Han setter seg seg raskt inn i situasjonen, er verbalt og skriftlig sterk - og til å være en ikke-teknolog viser han stor forståelse for teknologi, samt hvordan utfordringer skal oversettes til søknadsformalia. Han er dessuten en jovial og hyggelig kar å jobbe sammen med, sier Leif Thune Rudlang, daglig leder i Delfi Data AS.


Også et annet av klyngens yngre selskap, KVS Technologies, har vært med på forsøksordningen med "Teknologidriver - Tunnel". KVS Technologies har jobbet tett sammen med Olav for å utnytte muligheten til å redusere risiko i utviklingsarbeidet med søknader til offentlige støtteordninger.


- Olavs kritiske perspektiv til omgang og innhold av arbeid som spesifiseres i prosjektene, gjør at vi kan bruke våre egne ressurser mest mulig effektivt for utvikling av vår teknologi. Hans forståelse av teknologi og markedssituasjon gjør at vi sammen effektivt kan jobbe for å utarbeide prosjektsøknader som vi vet vil bidra til å øke vårt konkurransefortrinn, sier Cato Vevatne, daglig leder i KVS Technologies.


Tjenestene til Olav Mellomstrand vil ikke være gratis, men Norwegian Tunnel Safety Cluster tilbyr en ordning for sine deltakerbedrifter som er mer fordelaktig enn det som i dag finnes i markedet av denne type spesialisert bistand.


- Målet er at vi greier å bygge opp et tilbud som er selvfinansierende, og som på sikt også går med et lite overskudd. Dette vil komme alle deltakerne i klyngen til gode, fordi vi ved å øke våre inntekter blir i stand til å øke aktivitetsnivået og videreutvikle tilbudet til klyngens deltakere, oppsummerer klyngelederen.


Mer informasjon om ordningen inkludert oversikt over tjenestene og prisliste finner du her!

75 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle