• Karine Næss Frafjord

Vi vil vite mer om dere!

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

Forskere ved NORCE arbeider med å kartlegge dette gjennom en spørreundersøkelse som skal sendes ut til aktører i tunnelnæringen.


Spørreundersøkelsen er en del av en større behovskartlegging i tunnelsikkerhetsnæringen, og et viktig bidrag i arbeidet med å kartlegge hvilke faktorer som hemmer og fremmer innovasjon.


Les mer om denne studien her:

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle