• Karine Næss Frafjord

Vi vil vite mer om dere!

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

Forskere ved NORCE arbeider med å kartlegge dette gjennom en spørreundersøkelse som skal sendes ut til aktører i tunnelnæringen.


Spørreundersøkelsen er en del av en større behovskartlegging i tunnelsikkerhetsnæringen, og et viktig bidrag i arbeidet med å kartlegge hvilke faktorer som hemmer og fremmer innovasjon.


Les mer om denne studien her:

4 visninger0 kommentarer
VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2021: VIA - Vital infrastruktur arena

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer: 925 956 643 


PERSONVERNERKLÆRING