• benedicte304

VIA får midler fra Grønn Plattform

Grønn Plattform er en ny statlig satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.


VIA sin søknad var en av 93 som nådde igjennom av de totalt over 400 søknadene som ble sendt om støtte til forprosjekt på Grønn Plattform.


Regjeringen har etablert ordningen Grønn plattform, en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.

Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.


Les mer om Grønn plattform her

95 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle