• benedicte304

Vil du være med og bidra til å klimakutt i vegbygging?

Oppdatert: april 24

Vi samarbeider tett med Nye Veier AS for etablering av et Grønn Plattform-prosjekt. Nå søker vi prosjekter som har potensial til å kutte Co2 i planlegging, bygging eller driftsfasen av en vegstrekning.

Målet med Grønn Plattform er å gi støtte til store konsortier som samarbeider om å utvikle teknologier, prosesser, produkter og tjenester som bidrar til klimakutt og grønn omstilling. I samarbeid med Nye Veier AS jakter VIA i samarbeid med Solenergiklyngen på bedriftsprosjekter som har potensial til å kutte Co2 i enten planlegging, bygging eller driftsfasen av en vegstrekning.

Unik ordning

Grønn Plattform er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA og baserer seg på at store konsortium søker. Hver enkelt deltaker får eierskap til sin løsning og får tilskudd og anledning til å teste løsningen i så reelle omgivelser som mulig i samarbeid med kunde.

Det gis støtte både til banebrytende, helt nye konsepter som har et utviklingsløp på 5-7 år før det når markedet og modne konsept som allerede er klar til pilotering og kvalifisering.

- Ordningen er unik og treffer utviklingsbehovet hos våre medlemmer svært godt. Et Grønn Plattform-prosjekt som fokuserer på klimakutt i vegbygging vil ha svært positiv effekt for miljøet. Vi anser det derfor som svært realistisk å få midler fra ordningen dersom vi får inn nok gode prosjektideer til å gå videre med en hovedprosjektsøknad, sier Helen Roth daglig leder i VIA.


NB: Kort søknadsfrist!

Eneste haken er at søknadsfristen er allerede 12. mai. Dette betyr at vi allerede innen utgangen av første uke i mai må ha valgt ut hvilke konsept som sammen skal kvalifisere for å søke. Frist for å melde interesse og registrere prosjekt er derfor satt til mandag 3. mai kl. 12:00.


I samarbeid med partnerne Integrate Renewables, Eldrift og Solenergiklyngen fikk VIA støtte til et Grønn Plattform - forprosjekt "Samarbeid for å akslerere ovegangen til utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter - gjennom prosjektets livsløp".

I forprosjektet ble det gjennomført felles digital kick-off med nærmere 100 deltakere, og individuelle møter med et titalls aktuelle aktører fra det offentlige, næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

- Jeg håper virkelig at mobiliseringen i dette forprosjektet gjør at vi får inn mange gode prosjektskisser i løpet av den kommende uken, sier Roth.

- Et godt tips vil være å lese «Sjekkliste – klimatiltak i anleggsbransjen» som Nye Veier AS har utarbeidet i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero. Her kan en hente inspirasjon til arbeidet med utvikling av prosjektskisser, fortsetter hun.

Etter interessen er meldt, vil dere motta et skjema for en enkel presentasjon av prosjektet. Det er svært viktig at arbeidet med skjemaet prioriteres. Ferdig utfylt skjema må returneres til VIA innen mandag 3. mai kl. 12:00. Alle prosjektforslag vil deretter bli framlagt Nye Veier AS for vurdering i starten av mai.

- Det vil da være opp til Nye Veier AS å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med en hovedprosjektsøknad. Det vil også være Nye Veier AS som beslutter hvilke av prosjektideene som da blir inkludert i et hovedprosjekt, sier Roth.

Grønn Plattform dekker ca. 50 % av utviklingskostnadene (varierer noe avhengig av størrelse på bedrift og type prosjekt). Selskaper som melder sin interesse, må derfor ha finansielle midler til å dekke sin andel av utviklingskostnaden.

Meld din interesse

Har du spørsmål eller ønsker du å registrere din interesse?

Ta da kontakt med Hilde Svendsen (hilde@viacluster.no / 924 59 106) eller Helen Roth (helen@viacluster.no / 472 62 374)

Sjekklisten til Nye Veier AS og Zero kan du laste ned her:

https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/store-klimakutt-er-mulig-i-veibygging-en-ny-sjekkliste-fra-zero-og-nye-veier-viser-hvordan/

Mer informasjon om Grønn Plattform finner du her:

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/143 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle