• Karine Næss Frafjord

Klyngemedlem hjelper kommuner i koronakrise

Oppdatert: 31. mars 2020


I februar vant InfoTiles årets SmartBy-pris. Da koronakrisen slo til for fullt, snudde selskapet seg rundt og tilbyr nå viktig bistand til beredskapsgruppene i flere kommuner.


InfoTiles fra Sandnes har spesialisert seg på å koble sammen ulike datakilder og sette dem sammen i nye, meningsbærende sammenhenger. InfoTiles, som er medlem i Norwegian Tunnel Safety Cluster, jobbet allerede tett med Stavanger og Lillestrøm kommuner da koronautbruddet startet.

Gjennom deres løsning kan kommunen allerede overvåke mobilitet, luftkvalitet, havnivå, parkeringsressurser og andre viktige parametere gjennom et sanntidsbilde. Og da selskapet ble utfordret til å bistå beredskapsavdelingen i Stavanger kommune med å sammenfatte ulike data i sanntid for å få bedre oversikt over konsekvensene av koronapandemien, snudde de ansatte seg raskt rundt. Viktig data i sanntid - Vi kaller dette Netflix for smarte byer. Vi samler data fra en rekke åpne kilder, samt kommunenes egne data. Alle disse kildene blir sammenstilt og presentert slik at nøkkelpersoner har oversikt over utviklingen i sanntid. Nå i koronakrisen bearbeider vi informasjon i sanntid på globalt, nasjonalt og lokalt nivå fra for eksempel WHO, John Hopkins universitetet, FHI og andre kilder om antall smittede, antall sykehusansatte i karantene, antall pasienter som er under behandling og antall døde. Kommunen får også oversikt over antall frivillige, og kan på denne måten se og analysere utviklingen. I sum blir dette en lettere planlegging og beslutningsstøtte i en ellers kaotisk situasjon, sier Johnny Alexander Gunneng i InfoTiles.


God oversikt I beredskapsrommet i Stavanger kommune henger en skjerm hvor all viktig informasjon oppdateres i sanntid, og de ansatte følger bevegelsen i utviklingen. Smartbysjef Gunnar Crawford er imponert over verktøyet til InfoTiles.

- Dette gir de ansatte en svært god informasjon over situasjonen vi står oppe i akkurat nå. Vi ser et nåtidsbilde og et trendbilde, og etter hvert som vi får stadig mer data vil vi også utvikle analyser. Tidligere har vi hatt verktøy som er mindre fleksible og lite egnet til store eksterne datamengder, men når vi nå får samlet all viktig data i et nytt og visuelt dashboard som de ansatte enkelt kan bruke og forstå, er det en enorm forbedring. InfoTiles gir oss fleksibiliteten til å enkelt koble oss på eksterne datakilder, uavhengig av format.


Smartbysjefen i Stavanger ønsker å dele verktøyet med andre kommuner.

- Alt vi gjør og erfarer ønsker vi å dele med andre kommuner slik at de også kan ta det i bruk. Dersom andre kan utvikle for eksempel det grafiske videre, kan vi arve dette tilbake og på denne måten kommer teknologien fellesskapet til gode, sier Crawford. Skreddersyr løsninger De varme anbefalingene fra Stavanger kommune er god nytt for InfoTiles. Lillestrøm kommune står også på kundelisten, og Johnny Alexander Gunneng håper å utvide listen.

- Vi er i dialog med flere kommuner, og andre som kan ha nytte av å sammenfatte mye data på en enkel og oversiktlig måte. Blant annet har vi igjennom Norway Health Tech levert inn et forslag til den amerikanske ambassaden. Det finnes mye åpne data, og når man samler dette i en sanntidsløsning så er det nesten ikke grenser for hvordan den kan brukes. Gjennom vår løsning får man hele bildet i stedet for en melding i et system. Hendelser blir først interessante når man ser dem i sammenheng, og kan gjøre konkrete aksjoner basert på dem, sier Gunneng.

35 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle