Webinaruke om innovasjon i tunnelsikkerhet

Hvordan sette innovasjon i system? Behov og løsninger ved innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen.


25.–28. mai arrangers det webinaruke om behov og løsninger ved innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen. Webinaret er planlagt av prosjektet Kapasitetsløsft Tunnelsikkerhet (KATS) v/UiS, VIA og NORCE, og med bistand fra Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune i den innledende fasen. Vi samler departement, offentlige etater, industri og forskningsmiljø for å diskutere temaet. Formålet med seminaret er å bidra til økt kunnskap om hvilke barrierer som må overvinnes for å sette innovasjonsprosesser i system.


Deltakerne på seminaret får mulighet til å bidra i diskusjoner og på denne måten legge frem sitt perspektiv på «hvor skoen trykker», samt gi uttrykk for hvordan de skulle ønske at innovasjonsprosesser ble satt i system. Webinaruken er første steg i prosessen for å kartlegge innovative prosesser i relasjon til tunnelsikkerhet.

Tirsdag 25. mai

08:45- 09:00 Registrering

09:00- 09:15 Introduksjon og presentasjon av Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS) VIA v/Helen Roth og KATS v/Henrik Bjelland

09:15- 09:45 Funn fra studie om tunnelsikkerhetsnæringen: Muligheter og barrierer for leveranser og innovasjon NORCE v/ Kjersti Vikse Meland

09:45- 10:15 Hvordan arbeider vi i Divisjon drift og vedlikehold med utvikling og nye løsninger - med et konkret eksempel. SVV v/ Ole Pedro Myklebostad og Siri Hustad

10:15- 10:30 Pause

10:30- 10:40 Dagens og framtidens regelverk: Hvordan legge til rette for innovasjon og nye løsninger? Samferdselsdepartementet v/ Sonja Lindqvist

10.40- 11:00 Hvordan håndtere innovative forslag og løsninger Statens vegvesen Vegdirektoratet v/ Ing-Cristine Ericson.

11:00- 11:30 Idémyldring

Onsdag 26. mai

08:45- 09:00 Registrering

09:00- 09:15 Introduksjon og presentasjon av PhD-prosjekt UiS v/Tone Iversen

09:15- 09:45 Innovasjon i anbudsprosesser: Dagens system og framtidsbeskrivelse Nye Veier v/ Bjørn Børseth

09:45- 10:15 Trafsys sin erfaring i gjennomføring av Innovasjonspartnerskapet «0-visjonen i norske vegtunneler» Trafsys v/ Terje Floor Heggeland

10:15- 10:30 Pause

10:30- 10:50 Refleksjoner fra en entreprenør: Drift og vedlikehold i forbindelse med innovasjon og nye løsninger i tunnel RISA v/ Erlend Aksnes

10:50- 11:20 Idémyldring

Torsdag 27. mai

08:45- 09:00 Registrering

09:00- 09:05 Introduksjon

09:05- 09:35 Fylkeskommunen som totalleverandør: Behov for å utføre jobben del 1. RFK v/ Solveig Ege Tengesdal

09:35- 10:05 Fylkeskommunen som totalleverandør: Behov for å utføre jobben del 2 TBD

10:05- 10:20 Pause

10:20- 10:40 Virkemiddelapparatet: Vegkartet for innovasjon i tunnelsikkerhet VIA v/ Helen Roth

10:40- 11:10 Idémyldring

Fredag 28. mai

08:45- 09:00 Registrering

09:00- 09:05 Introduksjon

09:05- 09:35 Bærekraftsmålene 2030-2050 for materialer Foamrox v/Rolf Jakobsen

09:35- 10:05 Refleksjon fra en leverandør av tekniske anlegg: Hvordan legge til rette for innovasjon i konkurranser om tunnelprosjekt Bravida v/ Jone Vold

10:05- 10:20 Pause

10:20- 10:50 Tunnel 4.0 – Presis kjøretøyidentifisering ved hjelp av magnetsensorer og maskinlæring Disruptive Engineering v/ Fredrik Vangsal

10:50- 11:20 Idémyldring

103 visninger0 kommentarer