Rapporter

 Markedsrapport: The European Tunnel Market. 2018. Les her

Transportsikkerhet og -informatikk: - trygghet, monotoni og sikkerhetssituasjoner og ved normal ferdsel. Sintef, teknologi og samfunn. 2006. Les her

Beredskapsanalyse for ferjefri E39, Rogfast. Statens Vegvesen.

Les her  

Statens havarikommisjon for transport

Rapport om brann i vogntog på RV7 i Måbøtunnelen, 19. mai 2016. Les her

Rapport om møteulykke mellom vogntog og varebil i Hyvingstunnelen på E16 ved Voss, 26. september 2011. Les her

Rapport om brann i tanktilhenger i Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjorane, 16. juli 2015. Les her

Rapport om brann i vogntog på E16 i Gudvangatunnelen i Aurland. 5. august 2013. Les her 

Rapport om bussbrann i Gudvangatunnelen på E16 i Aurland, 11. august 2015. Les her

Rapport om utforkjøringsulykke med vogntog på E6 i Follotunnelen. Vestby, 10. mai 2009. Les her

Rapport om brann i vogntog på RV23, Oslofjordtunnelen, 23. juni 2011. Les her