Tunnelinkubator

Tunnelinkubator

Hva er tunnelinkubatoren?

    

Tunnelinkubatoren er et prosjekt finansiert av Rogaland Fylkeskommune for å gjøre klyngen til et arnested for selskaper med dristige innovasjon og internasjonalt vekstpotensial.

Hvem er tunnelinkubatoren for?
 

Tunnelinkubatoren bistår gründere, etablerte bedrifter og bedriftsnettverk som:

  1. Utvikler nye produkter og tjenester

  2. Foretar teknologioverføring til/fra fagfeltet

  3. Vil styrke konkurransekraften gjennom samarbeid

Hva kan tilbys gjennom tunnelinkubatoren?

  • Individuelle tilbakemeldinger på idé/prosjekt av fagfolk

  • Relevante kurs/workshops

  • Kurs og opplæring i Lean Business Plattform

  • Rabatterte tjenester (eksempelvis markedsavklaring, IPR strategi, utvikling av forretningsmodell, syretest, osv.)

  • Nettverk

  • Tilgang til demonstrasjonsfasiliteter

  • Bistand knyttet til støtteordninger

Ta kontakt med Atle Riskedal for nærmere informasjon.