Satsingsområder

VIA tilbyr tjenester som våre medlemmer og fellesskapet kan dra nytte av. Klyngen skal tilrettelegge for samarbeid på tvers av virksomheter, og styrke medlemmenes mulighet for kommersialisering av nye løsninger. 

Les mer om vårt arbeid med Demotunnelen på Ganddal, Kapitalstrategi og våre andre tjenester og ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

acceleration-of-the-target-589952098_428