Board

Anne Stine Johnson

Leder teknologi, Nye Veier AS

Ing-Cristine Ericson

Avdelingsdirektør, Statens vegvesen

Grethe Gullhaug

Partner, CMS Kluge

Vibeke Nossum

Forskningssjef, Sintef

Trond Hovland

Daglig leder, ITS Norway

Espen Lauvlund Nilsen

Prosjektleder, Troms fylkeskommune

Matthias Hundt

Avdelingsleder Samferdsel og Infrastruktur, Multiconsult

Ketil Solvik-Olsen

Daglig leder, Seabrokers Fundamentering

Terje Hundere

Daglig leder, Aventi Intelligent

Henning Lysgaard

HMSK leder, B&G

Become a part of us? Together we create meeting places and
creating the next big arena