Members

As a member of VIA, your company will become a part of a network that represents the entire value chain within roads, bridges and tunnels. This allows for innovation through interaction between businesses, education and research institutions, development bodies and other central and public actors.

VIA creates meeting places, offers advisory services and initiates development projects. We facilitate dialogue between customers and suppliers, while the Demo Tunnel at Ganddal offers you the opportunity to test and demonstrate new technologies. VIA gives its members’ a voice in dialogue with central authorities.  

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Et fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse, eiendomsutvikling, og sikkerhetsrådgivning.

Nasjonalt
Rådgivende ingeniør
Teknologileverandør
used cms true

Vi teller det som teller – der mennesker beveger seg.

Nasjonalt
Sensorteknologi
Teknologileverandør
used cms true

Aventi skaper lønnsomme løsninger ved å kombinere kunnskap og teknologi.

Nasjonalt
Automasjonsfirma
Elektroentreprenør
Teknologileverandør
used cms true

Betongklyngen jobber for karbonnøytral betongbransje

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Bouvet skaper digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.

Nasjonalt
Teknologileverandør
Konsulent
used cms true

Gjennom service og installasjon gir vi bygninger liv.

Nasjonalt
Elektroentreprenør
used cms true

Firesafe er totalleverandør innen brannsikring.

Nasjonalt
Samfunnssikkerhet og beredskap
used cms true

Nasjonalt
Samfunnssikkerhet og beredskap
Teknologileverandør
used cms true

GCE NODE er en industridrevet klynge for havteknologier.

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Produsent av klebematerial for gate, vei og tak.

Nasjonalt
Materialprodusent
used cms true

Nasjonalt
Teknologileverandør
used cms true

Karmøy kommune

Offentlig
No items found.
used cms true

Opplysningsrådet for veitrafikken

Nasjonalt
Konsulent
used cms true

Become a member!