Sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur

Vi styrker våre medlemmers muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger.

Aktuelt

Våre medlemmer

Vi baner vei for bærekraftig infrastruktur

VIA skaper møteplasser, tilbyr rådgivning og initierer utviklingsprosjekter.

Medlemmer