Sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur

Vi styrker våre medlemmers muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger.

Anlegg for bedre klima

Arendalsuka 2022

Aktuelt

Våre medlemmer

Vi baner vei for bærekraftig infrastruktur

VIA skaper møteplasser, tilbyr rådgivning og initierer utviklingsprosjekter.

Medlemmer