Næringsklyngen for transportinfrastruktur

Vi arbeider for utvikling av verdens sikreste, smarteste og mest bærekraftige veier, broer, baner og tunneler.
Vi legger til rette for samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden.  

Anlegg for bedre klima

Arendalsuka 2022

Aktuelt

Våre medlemmer

Vi baner vei for bærekraftig infrastruktur

VIA skaper møteplasser, tilbyr rådgivning og initierer utviklingsprosjekter innen innovasjon og infrastruktur.

Medlemmer