Bli medlem!

Bedrifter og organisasjoner med kompetanse og/eller teknologi som er relevant for infrastruktur knyttet til vei, bro, tunnel og bane, er relevante for medlemskap i VIA.

Dette får du som medlem i VIA  
     
- Tilgang til Norges ledende nettverk innen transportinfrastruktur
- Profilering i VIA sine kommunikasjonskanaler
- VIAs’ eget nyhetsbrev
- Invitasjon til workshops, seminar, studieturer og arrangementer i klyngen
- Invitasjon til å delta på felles klyngepaviljong i forbindelse med nasjonale og internasjonale støtteordninger (innovasjons- og forskningsprosjekter)
- Mulighet til å gi innspill til offentlige høringer der VIA er høringsinstans

Medlemsavgift for offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører og innovasjonsmiljø: 15 750 kroner eks. mva.

Medlemsavgift for bedrifter:

5 250 kroner eks. mva (1-9 ansatte)
10 500 kroner eks. mva (10 - 25 ansatte)
15 750 kroner eks. mva (26 - 99 ansatte)
21 000 kroner eks. mva (100+ ansatte)

Søknad om opptak

Thanks. We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

VIA er Arena-Pro Klynge

VIA er Arena PRO-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og mottar støtte fra Innovasjon Norge. I 2022 mottar vi 6 millioner kroner, som må matches av medlemmene i klyngen gjennom kontantinnskudd i form av medlemsavgift og egeninnsats (deltakelse på møter, arrangementer, osv.)

Våre medlemmer

Med over 100 medlemmer adresserer vi mange type utfordringer og hjelper medlemsbedriftene inn i det nasjonale og internasjonale markedet.

Våre medlemmer

Hva medlemmene våre sier

“Vil ta del i VIA sitt økosystem”

«Som en totalleverandør innen samferdsel og tunnel, med globalt ledene partnere, er vi opptatt av gode, smarte og bærekraftige løsninger. VIA sin ambisjon om et økosystem som dyrker dette gjør at vårt medlemskap her er helt naturlig. Vårt medlemskap i VIA gir oss muligheten til å bidra med vår kompetanse i større grad.»

Terje Humlebrek
HF Følsgaard

“Tverrfaglig og profesjonelt miljø”

"Med VIA klyngen fikk vi tilgang til et tverrfaglig og profesjonelt miljø. Som en utfordrer med innovative løsninger til de etablerte teknologiene har vi fått en arena der vi kan påvirke og forbedre sikkerheten i tunneler med ny teknologi. Vi har vært med siden oppstart av klyngen og det har vært en fin reise med en proaktiv, positiv og drivendegruppe."

Geir Pettersen
EnergyOptimal AS

Fortsatt usikker på om du vil bli medlem? Kom innom på en kaffe

Kontakt oss