Om VIA

VIA er klyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.
Vi arbeider for å styrke konkurransekraften til norske aktører i bransjen.

OM VIA

VIA er klyngen for sikker, smart og bærekraftig utvikling av vei, tunnel, bro og bane.
Klyngen skal styrke medlemmenes muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger. Som her på Innovasjonsarenaen.

Vår visjon

Vi skal være globalt ledende innen sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.

Vårt team

Daglig leder
Forretningsutvikler/ prosjektleder
Kommunikasjonssjef
Prosjektleder

Anita Iren Skjølingstad

Prosjektutvikler FoU
EU-rådgiver

Solveig Standal Skåravik

Prosjektutvikler FoU

Olav Mellemstrand

Forretningsutvikler

Styret

Sigve Sandvik

Administrerende direktør, Roxel Infra

Anne Stine Johnsen

Leder teknologi, Nye Veier AS

Ing-Cristine Ericson

Avdelingsdirektør, Statens vegvesen

Grethe Gullhaug

Partner, CMS Kluge

Vidar Ose

Rådgiver, Agder Fylkeskommune

Geir Harris

SVP Business Development

Kjersti Kvalheim Dunham

Prosjektdirektør, Norconsult

Trond Hovland

Daglig leder, ITS Norway

Eivind Grøv

Sjefsforsker, SINTEF

Ketil Solvik-Olsen

Daglig leder, Seabrokers Fundamentering

Espen Lea

CEO, Saferock

Faqs

Frequently Asked Questions

What is the monthly cost of your app?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

Do you have any local branches?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

What do I need to create an account?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

Is the service available globally?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

How do I create an account?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

Do you have iOS and Android apps?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.