Om VIA

VIA er klyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.
Vi arbeider for å styrke konkurransekraften til norske aktører i bransjen.

OM VIA

VIA er klyngen for sikker, smart og bærekraftig utvikling av vei, tunnel, bro og bane.
Klyngen skal styrke medlemmenes muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger. Som her på Innovasjonsarenaen.

Vår visjon

Vi skal være globalt ledende innen sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.

Vårt team

Marie Koch Singelstad
Hilde Uppstad

Project Developer FoU

Solveig Standal Skåravik
Olav Mellemstrand

Project Developer FoU

Atle Riskedal

Styret

Anne Stine Johnson

Leder teknologi, Nye Veier AS

Ing-Cristine Ericson

Avdelingsdirektør, Statens vegvesen

Grethe Gullhaug

Partner, CMS Kluge

Vibeke Nossum

Forskningssjef, Sintef

Trond Hovland

Daglig leder, ITS Norway

Espen Lauvlund Nilsen

Prosjektleder, Troms fylkeskommune

Matthias Hundt

Avdelingsleder Samferdsel og Infrastruktur, Multiconsult

Ketil Solvik-Olsen

Daglig leder, Seabrokers Fundamentering

Terje Hundere

Daglig leder, Aventi Intelligent

Henning Lysgaard

HMSK leder, B&G

Faqs

Frequently Asked Questions

What is the monthly cost of your app?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

Do you have any local branches?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

What do I need to create an account?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

Is the service available globally?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

How do I create an account?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.

Do you have iOS and Android apps?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit posuere vel venenatis, eu sit massa. Volutpat massa rhoncus odio feugiat tellus elit massa sed ullamcorper a in.