Prosjekter

Standardtunnelen

Standardtunnelen er et nytt prosjekt som klyngen starter opp våren 2018. Prosjektet fokuserer på utvikling, forbedring og standardisering av metoder og teknologi for bedre operasjon og sikkerhet av tunneler.

Demotunnelen Ganddal

I en fjellhall utenfor Sandnes har VIA bygget en demotunnel som skal bli bransjens egen arena for forskning, utvikling, demonstrasjon og læring. Dette blir Norges første fullskala
tunnel laboratorium i sitt slag fylt med teknologi for framtidens tunneler.

Photo 10-12-2019, 13 09 30.jpg
Biler5.PNG
Virtuell tunnel

I 2017 fikk VIA 1 mill. kroner av vekstfondet til Stavanger Kommune til å starte arbeidet med å utvikle et virtuelt laboratorium. Pengene ble brukt til utvikling av prototypen: En virtuell tunnel  som er en nøyaktig kopi av 330 meter av Ryfylketunnelen. 

Kompetanseløft tunnelsikkerhet er et tverrfaglig prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet. Flere organisasjoner, bedrifter og forskningsmiljø går sammen for å søke de beste løsningene for sikre tunneler.

Tunnelinkubator

Tunnelinkubatoren er et prosjekt finansiert av Rogaland Fylkeskommune for å utvikle VIA til et arnested for selskaper med dristige innovasjon og internasjonalt vekstpotensial.

Klynge-til-klynge-prosjektet gjennomføres i samarbeid med en dansk klynge og et dansk bedriftsnettverk. 

I samarbeid med Smart City Innovation Cluster lanserer vi vekstprogrammet "Gründere i vekst". Dette programmet har som målsetting å hjelpe gründerbedrifter til raskere vekst.   

VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2021: VIA - Vital infrastruktur arena

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer: 925 956 643 


PERSONVERNERKLÆRING