Prosjekter

Kompetanseløft tunnelsikkerhet er et tverrfaglig prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet. Flere organisasjoner, bedrifter og forskningsmiljø går sammen for å søke de beste løsningene for sikre tunneler.

Demotunnelen Ganddal

I en fjellhall utenfor Sandnes har VIA bygget en demotunnel som skal bli bransjens egen arena for forskning, utvikling, demonstrasjon og læring. Dette blir Norges første fullskala
tunnel laboratorium i sitt slag fylt med teknologi for framtidens tunneler.

Photo 10-12-2019, 13 09 30.jpg
Biler5.PNG
Virtuell tunnel

I 2017 fikk VIA 1 mill. kroner av vekstfondet til Stavanger Kommune til å starte arbeidet med å utvikle et virtuelt laboratorium. Pengene ble brukt til utvikling av prototypen: En virtuell tunnel  som er en nøyaktig kopi av 330 meter av Ryfylketunnelen.