Bli medlem

For å bli medlem må du representere en bedrift eller organisasjon med kompetanse og/eller teknologi som er relevant innenfor feltene vei, bro, tunnel og bane.

 

VIA er Arena PRO-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og mottar støtte fra Innovasjon Norge. I 2021 mottar vi 6 millioner kroner i støtte, og dette beløpet må matches av medlemmene i klyngen gjennom kontantinnskudd i form av medlemsavgift og egeninnsats i form av timer (deltakelse på møter, arrangementer, osv.)

Medlemsavgiften til VIA fastsettes av styringsgruppen i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

For 2021 har årsmøtet fastsatt følgende medlemsavgift basert på bedriftens størrelse: 

  • 5 000 kroner eks. mva (1-9 ansatte)

  • 10 000 kroner eks. mva (10 - 25 ansatte)

  • 15 000 kroner eks. mva (26 - 99 ansatte)

  • 20 000 kroner eks. mva (100 + ansatte)

Offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører og innovasjonsmiljø:
15 000 kroner 

For spørsmål rundt medlemskap ta gjerne kontakt

 

Søknad om opptak i

VIA - Vital infrastruktur arena

Vi har nå mottatt din søknad. Du vil høre fra oss om kort tid!