EU-rådgivning

Har du spørsmål om EU-finansiering?

Vår EU-rådgiver, Solveig Standal Skåravik, er en ressurs for medlemmene i VIA. Hun hjelper deg å finne fram til mulighetene i EUs innovasjonsprogram Horisont Europa.

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Målet med Horisont Europa er å bidra til at Europa når klimamålene og bærekraftsmålene, samtidig som det skal styrke EUs konkurransekraft og skape arbeidsplasser. Her ligger det store muligheter for norsk næringsliv.

VIAs EU-rådgiver skal være et bindeledd mellombedrifter og virkemiddelapparat. Solveig hjelper med å identifisere prosjektmuligheter og utlysninger i Horisont Europa som passer deres bedrift. I tillegg har hun et strategisk internasjonalt nettverk og god oversikt overarrangementer og møteplasser som det er viktig å få med seg.

Kontakt Solveig for en uforpliktende prat hvis du har prosjekter eller ideer dere tror er aktuelle for EU-finansiering.

Solveig Standal Skåravik

Ta kontakt med Solveig for en prat
E-post: solveig@viacluster.no
Tlf: 932 86 699