Tunnelsenteret på Ganddal

I en fjellhall utenfor Sandnes finner du en demotunnel som er bransjens arena for forskning, utvikling, demonstrasjon og læring. Dette er Norges første fullskala tunnelsenter som fylles med teknologi for framtidens tunneler.

Bransjens eget tunnelsenter

Demotunnelen er utstyrt som en tunnel i ordinær drift. Her er det mulighet for å demonstrere eget utstyr, teste og utvikle nye produkter og løsninger.

Klimaet i Demotunnelen gir optimale forhold for utprøving i et autentisk tunnelmiljø, og den tekniske grunnutrustningen er det nyeste innen tunnelteknologi. Vi installerer en «mini-vegtrafikksentral» som gir muligheter til å teste signal- og varsling innen styring, regulering og overvåking (SRO) uten ordinær trafikk.

En læringsarena

Demotunnelen skal være en arena for kunnskapsutveksling i bransjen, der det legges til rette for kurs og opplæring. Som læringsarena vil brukere være entreprenører, rådgivere og vegeiere som ønsker oppdatert kunnskap, opplæring og trening. Utdanningsinstitusjoner, blålysetater og andre som vil lære mer om tunnelteknologi og -sikkerhet vil ha nytte av demotunnelen. På sikt skal den kobles med en digital tvilling. Dette vil åpne for muligheter innen sanntidsmodellering, scenarioutvikling og virtuell opplæring.

Bredt samarbeid og engasjement

Demotunnelen er støttet av Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. VIA har ledet prosjektet, men ideen har blitt mulig med engasjement, utstyr og gode innspill fra våre medlemmer. Anlegget er et fellesgode-prosjekt for bransjen.

Noe du lurer på?
Ta kontakt med Hilde Svendsen,
924 59 106 eller på e-post: hilde@viacluster.no

Tilbud

 • Kurs
 • Oppæring
 • Workshop
 • Testing og pilotering
 • Demonstrasjon av utstyr

Spesifikasjoner

 • Tunnelstandard
 • Profil T9,5 skalert 75 % målestokk
 • Lengde 38m
 • Bredde 4,7m fra føringskant til trapp
 • Høyde 4,8 meter senter av tunnel, 3,7m ved føringskant
 • Kapasitet el-anlegg (3x230VAC @ 32A)
 • 4G nettverk
 • Luftfuktighet 70-90%

Andre fasiliteter

 • Undervisningsrom/ «mini-vegtrafikksentral»
 • Tekjøkken
 • Parkering
 • Stort uteområde
 • Tett tilknytning til Sasiro - Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland
 • Toaletter