Tunnelsenteret på Ganddal

I en fjellhall utenfor Sandnes finner du Tunnelsenteret som er bransjens arena for forskning, utvikling, testing, demonstrasjon og læring. Dette er Norges første fullskala tunnelsenter som er fylt med teknologi for framtidens tunneler.

Bransjens eget tunnelsenter

Tunnelsenteret er utstyrt som en tunnel i ordinær drift. Her er det mulighet for å demonstrere eget utstyr, teste og utvikle nye produkter og løsninger.

Klimaet i Tunnelsenteret gir optimale forhold for utprøving i et autentisk tunnelmiljø, og den tekniske grunnutrustningen er det nyeste innen tunnelteknologi. Vi installerer en «mini-vegtrafikksentral» som gir muligheter for testing av signal- og varslingssytemer for styring, regulering og overvåking (SRO) uten ordinær trafikk.

En læringsarena

Tunnelsenteret skal være en arena for kunnskapsutveksling i bransjen, der det legges til rette for kurs og opplæring. Tunnelen er en læringsarena for både entreprenører, rådgivere og vegeiere som ønsker oppdatert kunnskap, opplæring og trening. Utdanningsinstitusjoner, nødetater og andre som vil lære mer om tunnelteknologi og -sikkerhet vil også ha nytte av Tunnelsenteret. På sikt skal den kobles med en digital tvilling. Dette vil åpne for muligheter innen sanntidsmodellering, scenarioutvikling og virtuell opplæring.


Adresse:
Kvernelandsveien 100, Ganddal

Bredt samarbeid og engasjement

Tunnelsenteret er støttet av Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. VIA har ledet prosjektet, men ideen har blitt mulig med engasjement, utstyr og gode innspill fra våre medlemmer. Anlegget er et fellesgode-prosjekt for bransjen.

Noe du lurer på?
Ta kontakt med Helen Roth på mobil, 472 62 374 eller e-post: helen@viacluster.no

Tilbud

 • Kurs
 • Oppæring
 • Workshop
 • Testing og pilotering
 • Demonstrasjon av utstyr

Spesifikasjoner

 • Tunnelstandard
 • Profil T9,5 skalert 75 % målestokk
 • Lengde 38 m
 • Bredde 4,7 m fra føringskant til trapp
 • Høyde 4,8 m senter av tunnel, 3,7 m ved føringskant
 • Kapasitet el-anlegg (3 x 230VAC @ 32A)
 • 4G
 • Luftfuktighet 70–90 %

Andre fasiliteter

 • Undervisningsrom/ «mini-vegtrafikksentral»
 • Tekjøkken
 • Parkering
 • Stort uteområde
 • Toaletter