Arrangementer
Beyond a Tunnel Vision
Fri, Nov 27
Fokker Terminal
Nov 27, 9:00 AM – 6:00 PM
Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag, Nederland
I samarbeid med våre europeiske partnere inviterer VIA til konferansen "Beyond a Tunnel Vision". Konferansen fokuserer på hvordan vi skal kunne løse felles utfordringer på det europeiske vei- og jernbanenettet.
Del
Safest Tunnel - Tunnelseminar 2021
Tid er ikke bestemt ennå
X Meeting Point Norway
Tid er ikke bestemt ennå
X Meeting Point Norway, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten, Norway
Tunnelseminar er en nasjonal møteplass der fremtidens tunnelløsninger og tunnelteknologi presenteres. Vi møtes i 2021.
Del
Utsatt! Nettverksmøte og workshop: Ras- og skredsikring
Tid er ikke bestemt ennå
Clarion Hotel Air
Tid er ikke bestemt ennå
Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola, Norge
Regjeringen har økt støtten til skred- og rassikring de siste årene, men behovet økter stadig. I samarbeid med VRI Rogaland inviterer Norwegian Tunnel Safety Cluster til nettverksmøte og workshop der utfordringer og muligheter knyttet til ras- og skredssikring belyses. 
Del
Utsatt! Introduksjon til diciplined entrepreneurship (MiT reap)
Tid er ikke bestemt ennå
Arkivenes Hus, Arkivaliet
Tid er ikke bestemt ennå
Arkivenes Hus, Arkivaliet, Richard Johnsens gate 12, 4021 Stavanger, Norge
På grunn av den pågående Koronavirus-situasjonen utsettes arrangementet 21. april 2020, på ubestemt tid. Workshopen bygger på Diciplined Entrepreneurship, en metodikk fra MIT Center for Entrepreneurship i Boston som er en prosess på 24 steg som vil forandre måten man bygger selskap på.
Del
Utsatt! Workshop: Universell utforming av norske tunneler
Tid er ikke bestemt ennå
Oslo
Tid er ikke bestemt ennå
Oslo, Oslo, Norge
Utsatt inntil videre grunnet pågående pandemi. I Norge skal alle offentlige byggverk som er åpne for publikum være universelt utformet. I denne workshopen skal vi se nærmere på temaet universell utforming av tunneler.
Del
Utsatt! Seminarrekke - Informasjonsteknologiens muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet
Tid er ikke bestemt ennå
Universitetet i Stavanger
Tid er ikke bestemt ennå
Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger, Norge
Utsatt inntil videre grunnet pågående pandemi. Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet, fokus på ITS/IKT-systemer. Seminarrekken gir 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen. Gratis uten eksamen.
Del
Utsatt! Seminarrekke - Vedlikeholdsplanlegging for tunnel- et bredt perspektiv
Tid er ikke bestemt ennå
Universitetet i Stavanger
Tid er ikke bestemt ennå
Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger, Norge
Utsatt inntil videre grunnet pågående pandemi. Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet. Seminarrekken kan gi 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen. Uten eksamen er seminarrekken gratis for medlemmer i NTSC.
Del
Utsatt! Seminarrekke - Tidligfasevarsling, innovasjoner omkring sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi
Tid er ikke bestemt ennå
Universitetet i Stavanger
Tid er ikke bestemt ennå
Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger, Norge
Utsatt inntil videre grunnet pågående pandemi. Tunneler som systemer, systemkrav og hvordan effekter av sikkerhetstiltak kan uttrykkes og måles. Seminarrekken gir 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen. Gratis uten eksamen.
Del
Utsatt! Seminarrekke - Passiv brannbeskyttelse, nye materialer i nødutganger og rømningsveier i tunneler
Tid er ikke bestemt ennå
Universitetet i Stavanger
Tid er ikke bestemt ennå
Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger, Norge
Utsatt inntil videre grunnet pågående pandemi. Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet. Seminarrekken gir 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen. Gratis uten eksamen.
Del
VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2020: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Nordic Edge AS, Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 109, 4007 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING