Arrangementer

 • Mar 09, 8:30 AM – 4:45 PM
  Zoom
  Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet, fokus på ITS/IKT-systemer. Seminarrekken gir 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen.
  Del
 • Mar 09, 8:30 AM – 4:45 PM
  Zoom
  Tunneler som systemer, systemkrav og hvordan effekter av sikkerhetstiltak kan uttrykkes og måles. Seminarrekken gir 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen. Påmeldingsfrist 26. februar.
  Del
 • Mar 11, 1:00 PM – 2:00 PM GMT+1
  Teams
  Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst.
  Del
 • Apr 06, 8:30 AM – 4:45 PM
  Zoom
  Tunneler som systemer, systemkrav og hvordan effekter av sikkerhetstiltak kan uttrykkes og måles. Seminarrekken gir 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen. Påmeldingsfrist 26. februar.
  Del
 • Apr 07, 9:30 AM – 5:00 PM
  Zoom
  Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet, fokus på ITS/IKT-systemer. Seminarrekken gir 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen.
  Del
 • Apr 27, 3:00 PM – 4:30 PM
  Teams-møte
  Medlemmene i VIA - Vital infrastruktur arena inviteres til årsmøte tirsdag 27. april 2021. Saker som ønskes behandlet på årsmøtets sendes til daglig leder Helen Roth på epost innen tirsdag 6. april.
  Del
 • May 04, 11:30 AM – 12:00 PM
  Teams
  På E39 mellom Kristiansand og Mandal er det en tydelig ambisjon fra byggherre Nye Veier og totalentreprenør AF Gruppen om at entreprenørene skal søke både innovasjon og effektivisering i prosesser og utførelse.
  Del
 • May 10, 9:30 AM – 4:30 PM
  Zoom
  Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet, fokus på ITS/IKT-systemer. Seminarrekken gir 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen.
  Del
 • Mon, Oct 25
  X Meeting Point Norway
  Oct 25, 9:00 AM – Oct 26, 4:00 PM
  X Meeting Point Norway, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten, Norway
  Tunnelseminar er en nasjonal møteplass der fremtidens tunnelløsninger og tunnelteknologi presenteres. Vi ses i 2021.
  Del
 • Nov 10, 9:00 AM – 3:30 PM GMT+1
  Sola, Sola, Norge
  Regjeringen har økt støtten til skred- og rassikring de siste årene, men behovet økter stadig. For andre gang inviterer VIA – vital infrastruktur arena til seminar der utfordringer og muligheter knyttet til ras- og skredssikring belyses. 
  Del
 • Tid er ikke bestemt ennå
  Zoom
  Utsatt inntil videre grunnet pågående pandemi. Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet. Seminarrekken kan gi 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen.
  Del
VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2021: VIA - Vital infrastruktur arena

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer: 925 956 643 


PERSONVERNERKLÆRING