Arrangementer

 • Høring – revidert vegnormal N500 Vegtunneler
  tor. 12. aug.
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1
  12. aug., 09:00 – 10:30
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1
 • Muligheter for VIAs medlemmer i Hellas
  26. aug., 12:00 – 12:45
  Teams
 • Safest Tunnel- Tunnelseminar 2021
  man. 25. okt.
  X Meeting Point
  25. okt., 09:00 – 26. okt., 15:00
  X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten, Norge
  Tunnelseminar er en nasjonal møteplass der fremtidens tunnelløsninger og tunnelteknologi presenteres.
 • Ras- og skredsikringsseminar 2021
  ons. 10. nov.
  Sola Strand hotel
  10. nov., 09:00 – 15:30 CET
  Sola Strand hotel, Axel Lunds veg 27, 4055 Sola, Norge
  Regjeringen har økt støtten til skred- og rassikring de siste årene, men behovet økter stadig. For andre gang inviterer VIA – vital infrastruktur arena til seminar der utfordringer og muligheter knyttet til ras- og skredssikring belyses. 
 • Utsatt! Seminarrekke - Vedlikeholdsplanlegging for tunnel- et bredt perspektiv
  Tid er ikke bestemt ennå
  Zoom
  Utsatt inntil videre grunnet pågående pandemi. Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet. Seminarrekken kan gi 5 studiepoeng ved avleggelse av eksamen.