Virtuell tunnel

VIA er i gang med andre fase i utviklingen av et virtuelt tunnellaboratorium, hvor man kan utvikle og teste ut installasjoner i virkelighetsnære omgivelser.

VIA utviklet i første fase-, en prototype av en VR- tunnel, som er en 330 meters versjon av Ryfylketunnelen. Pilot-tunnelen er iscenesatt med trafikk, standard redningsutstyr og simulerer en kollisjon med brannscenario.

Nå er vi i gang med andre fase, hvor planen er å utvikle en digital tvilling av Tunnelsenteret på Ganddal. Her skal vi ta i bruk VR-teknologi og programmere en løsning i tråd med det medlemmene har behov for.

Målet er å skape en plattform som gir bedre muligheter for utvikling, testing-, demonstrasjoner- og øvelser i tunnel. Vi skal simulere virkelighetsnære og tenkte scenarioer som det av naturlige årsaker er vanskelig å teste og demonstrere i virkeligheten.

VIA har mottatt kr 750 000 av Stavanger kommune for å utvikle den virtuelle plattformen.

Innovasjonsrettet arbeid

Den virtuelle løsningen vil også gjøre det enklere for medlemmene å jobbe med innovasjonsrettet arbeid. VR-teknologi gir muligheter for 360 graders opplevelse, man kan sammenligne ulike alternativer, og det vil være mulig å koble seg opp mot andre aktører og teste komplekse tunnelsystemer i en helhet. Sammen med de fysiske tunnelfasilitetene på Ganddal vil den virtuelle plattformen utgjøre fullverdig innovasjonstilbud for våre medlemmer.

Den digitale tvillingen skal etter planen være klar i løpet av 2023.

Er du interessert i å vite mer? 
Ta kontakt med oss