Virtuell tunnel

VIA er i gang med andre fase av et virtuelt tunnellaboratorium, hvor man kan utvikle og teste ut installasjoner i virkelighetsnære omgivelser.

VIA utviklet i første fase, en prototype VR Tunnel, som er en 330 meter fullskala løsning av Ryfastunnelen. Pilot-tunnelen er iscenesatt med trafikk, standard redningsutstyr og en kollisjon med brannscenario.

Nå er vi i gang med andre fase, hvor planen er å utvikle en digital tvilling av Tunnelsenteret på Ganddal. Her skal vi ta i bruk VR-teknologi og programmere en løsning i tråd med det medlemmene har behov for.

Målsetningen er å skape en plattform som gir bedre muligheter for utvikling, test-, demonstrasjon- og øvelser i tunnel.

VIA har mottatt kr 750.000 av Stavanger kommune for å utvikle den digitale plattformen. Gitt de økonomiske rammene, er planen å simulere virkelighetsnære og tenkte scenarioer. Dette vil gjenskape situasjoner som av naturlige årsaker er begrenset for test og demonstrasjon i virkeligheten.

Innovasjonsrettet arbeid

Den digitale løsningen vil også gjøre det enklere for medlemmene å jobbe med innovasjonsrettet arbeid. VR-teknologi gir muligheter for 360 graders opplevelse, sammenligne alternativer, koble seg opp mot andre aktører og teste komplekse tunnelsystemer i en helhet. Sammen med de reelle tunnelfasilitetene på Ganddal skal dette gi en sammensatt innovasjonsarena til våre medlemmer.

Den digitale tvillingen skal etter planen stårklar i løpet av 2022.

Er du interessert i vite mer? 
Ta kontakt med prosjektleder Anita Iren Skjølingstad