Virtuell tunnel plattform

VIA er i gang med fase 2 i utviklingen av en virtuell plattform, hvor man kan utvikle og teste ut installasjoner i virkelighetsnære omgivelser.

Vi har nå lyst ut konkurransen om utvikle VR-tunnel, fase2.
Fristen for å delta er dessverre ute.

VIA utviklet i 2019 en prototype VR Tunnel, som er en 330meter fullskala løsning av Ryfastunnelen. Pilot-tunnelen er iscenesatt med trafikk, standard redningsutstyr og en kollisjon med brannscenario.

Nå er vi i gang med VR-tunnel, fase 2 hvor vi skal utvikle en virtuell plattform som genererer 3D-modeller av tunneler, basert på data fra Nasjonal vegdatabank. Målsetningen er å skape en plattform som legger til rette for at bedriftene i VIA kan utvikle innovative produkter og løsninger. Her skal vi ta i bruk VR teknologi og programmere en løsning i tråd med det medlemmene har behov for. I tillegg vil dette gi flere muligheter for utvikling, test-, demonstrasjon- og øvelser i tunnel.

VIA har mottatt kr 750.000 av Stavanger kommune i prosjektmidler for å utvikle den digitale plattformen, rammene omfatter det totale prosjektet.

Innovasjonsrettet arbeid

Den digitale løsningen vil gjøre det enklere for medlemmene å jobbe med innovasjonsrettet arbeid. VR-teknologi gir muligheter for 360graders opplevelse, sammenligne alternativer, koble seg opp mot andre aktører og teste tunnelsystemet i en helhet.

Sammen med de reelle tunnelfasilitetene på Ganddal skal dette gi bedre og grunnleggende innovasjonsverktøy til våre medlemmer.

Den digitale plattformen skal stå klar sommeren 2024.

For mer informasjon eller interesse i å følge prosjektet ta kontakt med solveig@viacluster.no