Hvor går veien videre?

Bli med og forme fremtidens innovative, sikre og bærekraftige veier, broer og tunneler.

VIA er et nasjonalt nettverk med nesten 100 medlemmer som jobber med vei, bro og tunnel i hele verdikjeden. Vi kobler sammen bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører og andre sentrale offentlige aktører.

VIA er knutepunktet for fremtidens veier

Vi styrker våre medlemmers muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger gjennom møteplasser, prosjekter og kompetanseheving. Det er utfordrende å drive innovasjon alene. Sammen utvikler vi nye standarder for fremtidens veier, og skaper konkurransefortrinn for medlemmene.

Nettverk

Bli en del av fellesskapet som samler hele bransjen. Få invitasjoner til workshops, seminar, studieturer og arrangementer.

Aktiviteter

Bli med på felles aktiviteter i forbindelse med nasjonale og internasjonale messer og konferanser. Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Bransjenytt

VIAs nyhetsbrev med bransjenytt, medlemsnytt og arrangementer

Profilering

Profilering i VIAs kanaler

Påvirkningskraft

Mulighet til å gi innspill til offentlige høringer der VIA er høringsinstans

Hva medlemmene våre sier

“Vil ta del i VIA sitt økosystem”

«Som en totalleverandør innen samferdsel og tunnel, med globalt ledene partnere, er vi opptatt av gode, smarte og bærekraftige løsninger. VIA sin ambisjon om et økosystem som dyrker dette gjør at vårt medlemskap her er helt naturlig. Vårt medlemskap i VIA gir oss muligheten til å bidra med vår kompetanse i større grad.»

Terje Humlebrek
HF Følsgaard

“Tverrfaglig og profesjonelt miljø”

"Med VIA klyngen fikk vi tilgang til et tverrfaglig og profesjonelt miljø. Som en utfordrer med innovative løsninger til de etablerte teknologiene har vi fått en arena der vi kan påvirke og forbedre sikkerheten i tunneler med ny teknologi. Vi har vært med siden oppstart av klyngen og det har vært en fin reise med en proaktiv, positiv og drivendegruppe."

Geir Pettersen
EnergyOptimal AS

Bli medlem i dag!