Bli medlem!

VIA er relevant for alle som jobber med utvikling, bygging, drift og vedlikehold av vei, bro og tunnel, og bedrifter som utvikler innovative løsninger knyttet til transportinfrastruktur.

Søknad om opptak

Thanks. We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.
Medlemsskap

Som medlem i VIA får du:

Tilgang til Norges ledende nettverk innen transportinfrastruktur
Profilering i VIA sine kommunikasjonskanale
VIAs’ eget nyhetsbrev
Invitasjon til workshops, seminar, studieturer og arrangementer i klyngen
Invitasjon til å delta på felles klyngepaviljong i forbindelse med nasjonale og internasjonale støtteordninger (innovasjons- og forskningsprosjekter)
Mulighet til å gi innspill til offentlige høringer der VIA er høringsinstans

Hva koster medlemsskapet?

Alle medlemmer i VIA betaler en årlig medlemsavgift på kr 500,- som faktureres uten mva. I tillegg betales en serviceavgift basert på selskapsstørrelse/organisasjonsform.

Servicesavgift for offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører og innovasjonsmiljø: 15 500,- kroner eks. mva.

Serviceavgift for bedrifter:

4 800 kroner eks. mva (1-9 ansatte)
10 100 kroner eks. mva (10 - 25 ansatte)
15 500 kroner eks. mva (26 - 99 ansatte)
21 300 kroner eks. mva (100+ ansatte)

VIA er Arena-Pro Klynge

VIA er Arena PRO-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og mottar støtte fra Innovasjon Norge. I 2022 mottar vi 6 millioner kroner, som må matches av medlemmene i klyngen gjennom kontantinnskudd i form av medlemsavgift og egeninnsats (deltakelse på møter, arrangementer, osv.)

Våre medlemmer

Med rundt 100 medlemmer adresserer vi mange type utfordringer og hjelper medlemsbedriftene inn i det nasjonale og internasjonale markedet.acolmine.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Opplysningsrådet for veitrafikken

Nasjonalt
Konsulent
used cms true

Konsulentselskap

Nasjonalt
Utstyrsleverandør
used cms true

Resirkulert kunstgress blir nye materialer for tunnel

Nasjonalt
Materialprodusent
used cms true

Nasjonal klynge for solenergi

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Stavanger kommune

Offentlig
No items found.
used cms true

Arrangør
used cms false

Velde er totalleverandør av pukk, asfalt, betong og gjenvinning.

Nasjonalt
Materialprodusent
Entreprenør
used cms true

Banebrytende industriell tilkobling sammen med våre kunder

Nasjonalt
Elektroentreprenør
used cms true

Brannkvalifisert miljømembran skapt for nordiske forhold

Nasjonalt
Materialprodusent
used cms true

Fortsatt usikker på om du vil bli medlem? Kom innom på en kaffe!

Kontakt oss