Vegen videre: Hvordan utløse rådgiverens innovasjonskraft?

Vil du være med og endre måten vi bygger veg på? Hvordan vi kan bygge smartere og bærekraftige veger? Bli med på workshop!

Som en del av en workshopserie inviterer vi rådgivende ingeniører til å utforske hvordan man kan implementere innovative og bærekraftig teknologiske løsninger i planleggingsprosesser på en bedre måte.

I workshopen vil du få muligheten til å møte andre rådgivende ingeniører for å:

• dele erfaringer og beste praksis
• utforske mulighetsrommet
• diskutere utfordringer

Tidspunkt: Mandag 3. juni, kl. 10.00–15.15
Sted: Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Program:

09.30–10.00 Registrering og kaffe

10.00–10.15: Velkommen v/Christian Mikkelsen, Norconsult, Trond Michael Andersen, Konnekt og Helen Roth, VIA

10.15–10.20: Innledning - mål for dagen v/Rein Terje Thorstensen, Universitetet i Agder

10.20–10.45: Innledning grupparbeid 1: Tidligfase planlegging v/Ketil Søyland, prosjektdirektør bærekraft, Norconsult

10.45–11.40: Gruppearbeid 1

11.40–12.20: LUNSJ

12.20–12.45: Innledning gruppearbeid 2: Hvordan spisse konkurransegrunnlaget til 30 %? v/Jørgen Aardalsbakke, partner, Advokatfirmaet Grette AS

12.45–13.40: Gruppearbeid 2

13.40–13.50: Pause

13.50–14.05: Innledning gruppearbeid 3: Teknologiinnovasjon, case - betongpiloter i "BVM vegbygging" v/Chrsitian John Engelsen, sjefsforsker, Sintef

14.05–15.00: Gruppearbeid 3

15.00-15.10: Veien videre og avslutning

Bakgrunn for workshopen:
Grønn plattform-prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging er et stort forsknings- og innovasjonsprosjekt. Prosjektet har som mål å kutte de indirekte utslippene i anleggsprosjekter, samt ta ned barrierene som stopper omstillingen til en grønnere og mer bærekraftig vegbygging. Les mer om prosjektet her.

I forbindelse med dette prosjektet, og i samarbeid med Grønn Anleggssektor og Konnekt, inviterer partnerne i prosjektet til en workshop hvor vi blant annet skal diskutere:

• Hva lykkes vi med i dag?
• Hvilke barrierer setter en stopper for nye bærekraftige løsninger og metoder?
• Hvordan kan vi spisse konkurransegrunnlaget for å øke bruken av nye bærekraftige løsninger og metoder i vegprosjekter?
• Hvordan kan rådgivende ingeniører bidra til å ta i bruk nye løsninger og metoder?

Arrangementet retter seg i hovedsak mot prosjektering på veg, VA og konstruksjon, samt anleggsgjennomføring og utarbeidelse av konkurransegrunnlag hos konsulentselskaper.

Partnere i prosjektet:

Nye Veier (prosjekteier), Statens vegvesen, Norconsult, Bertelsen & Garpestad, Skanska, Veidekke, Acron Infra, Cemonite, Eramet Norway, Foamrox, Rygene Smith & Thommesen, Velde Industri, NTNU, Sintef, Universitetet i Agder, Future Materials Katapultsenter og VIA.

June 3, 2024
June 3, 2024
Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Arrangementer

Flere arrangmenter

Grønn anleggssektor: Lansering av rapport «Potensial for næringsutvikling»

April 26, 2022
Kongens gate 21, Oslo

Årsmøte VIA- Vital infrastruktur arena

April 26, 2022
Teams

Tunnel – beredskap i et livsløp

May 31, 2022
Sola strand hotel

Kapitalstrategi

June 7, 2022
Zoom

Trafikverket sitt norske leverandørwebinar

June 9, 2022
Webinar

Fremtidens tunnel

June 14, 2022
Demotunnelen, Ganddal

Anlegg for bedre klima

August 17, 2022
Arendalsuka

Norden tar styringen innenfor autonomi

August 17, 2022
Arendalsuka

Safest tunnel

September 19, 2022
X meeting point, Hellerudsletta

Webinar – Energiproduserende infrastruktur

September 28, 2022
Teams

Fullbooket: Innovasjonsarena

November 2, 2022
Clarion hotel & congress Gardermoen

Grønn anleggssektor - sirkulære løsninger

November 16, 2022
Sandnes

IPR-kurs: Hvordan beskytte bedriftens immaterielle verdier?

December 7, 2022
Teams

Kontraktstrategier for økt innovasjon og grønne løsninger

March 9, 2023
Teams

”SIKKER KJØRING I TUNNELER ” Kurs i tunnelsikkerhet for kjørelærere

March 23, 2023
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) og Tunnelsenteret på Ganddal

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

May 2, 2023
Forus/ Teams

Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

May 26, 2023
Teams

Hva forventes av Fremtidens tunnel?

May 31, 2023
Tunnelsenteret, Ganddal

SOLKRAFT + SAMFERDSEL = SANT

August 15, 2023
Samferdelsteltet, Arendalsuka

Dagens personreise står på spill - hvorfor er dette gode nyheter?

August 16, 2023
Samferdselsteltet, Arendalsuka

Grønn anleggssektor; Fremtidens infrastruktur

September 19, 2023
Børrestueveien 3, Forskningsparken

Workshop VR-Tunnel fase 2

September 21, 2023
Vestre Svanholmen 12, 4313 Stavanger

IPR Workshop: IP-strategi i praksis + gratis IP-rådgiving

October 26, 2023
Stavanger, Innovasjonsparken Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger

Innspillsmøte om Forskningsrådets nye strategi

October 31, 2023
Teams

Innovasjonsarena 2023

November 15, 2023
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Webinar: Solkraft i samferdsel

November 21, 2023
Teams

ITS-Forum 2024 – Intelligente transportsystemer

January 23, 2024
Trondheim

Finn helten i historien din!

February 1, 2024
Innoasis

Grønn Anleggssektor; EUs taksonomi

February 8, 2024
Norconsult sine lokaler, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika/ digitalt

Hvordan få til optimal drift i linja?

February 14, 2024
Teknas møtesenter, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon

March 5, 2024
Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo

Intertraffic Amsterdam 2024

April 16, 2024
Amsterdam

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur 2024

April 23, 2024
Teams

Medlemsmøte i VIA

April 23, 2024
Vassbotnen 23

Webinar: Klimatiltak og Innovasjon i NTP 2025-2036

April 25, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop rådgivere

June 3, 2024
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika (Norconsult sine lokaler)

Samskapingssalong

June 6, 2024
Tou Scene

Konstituerende styremøte

June 20, 2024
Teams

Forskning og innovasjon i anleggsbransjen: slik når vi klimamålene!

August 14, 2024
Samferdselsteltet

Har vi en mobilitetsindustri om 10 år?

August 14, 2024
Samferdselsteltet

Styremøte VIA

September 10, 2024
Gardermoen

Innovasjonsarena 2024

October 22, 2024
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

BVM Vegbygging - workshop byggherrer

October 23, 2024
Kristiansand

Storsamling BVM Vegbygging

November 12, 2024
Hamar

Styremøte VIA

November 19, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop leverandørindustrien

November 27, 2024
Oslo