Årets stevnemøte mellom byggherrer og oppfinnere

VIA, Statens vegvesen, Nye Veier inviterer til Innovasjonsarena 2023.

April 19, 2023

– Som oppstartsselskap var det veldig verdifullt for oss å komme i kontakt med potensielle kunder og partnere, sier Andreas Bjune Kjølseth i Infraspace. Under fjorårets Innovasjonsarena fikk han muligheten til å presentere Infraspace sin nye onlinetjeneste for tidligfase planlegging av vei- og banetraseer. Oppfinnelsen, som bruker kartdata, algoritmer og såkalt parametrisk design til å beregne de mest miljøvennlige, rimelige og rasketraseene i terrenget, vakte begeistring hos fagpanelet. Etter arrangementet dro Kjølseth og kollegaene hjem med flere viktige personer på kontaktlisten.

– Det har vært viktig for oss å møte visjonære personer hos byggherrer, entreprenører og rådgivere, slik at vi kunne komme i gang med piloter, forteller Kjølseth.

Ønsker å bli partner igjen

Årets Innovasjonsarena finner sted på Clarion Hotel & Congress Gardermoen 15. november. Arrangører i år er VIA – næringsklyngen fortransportinfrastruktur, Statens vegvesen og Nye Veier. I tillegg bidrar 20 partnere.  

– I fjor hadde vi 220 deltakere, og i år forventer vi å passere 300, sier Benedicte Titlestad, kommunikasjonssjef i VIA. Hun viser til at flere av de som var partnere i fjor, og ønsker å være med i år også.

– Å være partner innebærer at du får markedsføre bedriften i forbindelse med arrangementet, fire dagspass, plass i panel og stand på messeområdet.
Påmeldingen er nå åpen: https://viacluster.my.site.com/s/event?vCampaignID=701IV00000DPevo

Mer vei for pengene

Nye Veier ser stor nytte i å delta på Innovasjonsarenaen.

– Vi lever etter «mer vei for pengene», og da er vi helt nødt til å spille på lag med gode krefter fra gründere og andre som driver med innovasjon og utvikling, sier Anne Stine Johnson, leder for teknologi- og fagavdelingen i Nye Veier. Hun mener møteplassen på Gardermoen svarer ut et stort behov for innovasjon hos veiforvaltningen og byggherrene.

– Det er fryktelig vanskelig for gründere å komme med nye ideer på grunn av strengt regelverk med krav til test og dokumentasjon. Vi trenger å bryte en barriere for å kunne heie fram nye og innovative løsninger, sier Johnson.

Vegvesenet endrer image

Avdelingsdirektør for konstruksjonsavdelingen på Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet, Ing-Cristine Ericson, sitter i styret for VIA. Hun kan fortelle om en oppsiktsvekkende interesse for arrangementet i etaten, som investerer for over 100 milliarder kroner i året.

– Statens vegvesen har ofte fått kritikk for å være vanskelige i forhold til å implementere innovasjon, og vi er nødt til å endre dette imaget, sier Ericson. Etatens innsats for å få i stand relevante 1:1-møter med innovasjonsaktører fikk et oppsving etter fjorårets Innovasjonsarena, som var en stor suksess. I år er forventningene store til landets innovatører og oppfinnere på arrangementet.

– Alle de store divisjonene i Vegvesenet vil være der: Vei, Utbygging, Transport og samfunn, samt Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Vi har et klart formål om å sette sammen et puslespill med de rette bitene, sier Ericson. Blant innovasjonene fra i fjor trekker hun fram resirkulering av kunstgras og gjenbruk av materiale til støyskjermer.

– Når vi får høre gode ideer fra landets Petter Smarter, så tenker vi «la oss prøve», og vi vil svært gjerne være med på pilotprosjekter, sier Ericson.

Walkover til kommersialisering

I løpet av én dag kjører Innovasjonsarena parallelle sett med utstillere, presentasjoner for fagpanel og 1:1-møter, i tillegg til presentasjoner fra scenen. Fagpanelene er sammensatt av byggherrer, erfarne ingeniører og entreprenører. Bedrifter får anledning til å presentere sin idé for panelet, før det blir spørsmål og umiddelbare tilbakemeldinger. Anne Stine Johnson i Nye Veier råder innovasjonsaktører til å tenke på Innovasjonsarena som en nyttig møteplass for å komme videre med sin kommersialisering.

– En umiddelbar veiledning fra det markedet som du skal inni, er utrolig verdifull for en gründer; du får loddet stemningen, du får innspill tidlig, og det skjer på en enkel måte, sier Johnson.

For Andreas Bjune Kjølseth i Infraspace er valget enkelt:

– Siden i fjor har vi kjørt tre piloter, og vi kommer til å delta på Innovasjonsarena i år også!