Avspark for Grønn plattform-prosjektet «Bærekraftig vegbygging»

Onsdag 15. februar var nær 50 representanter for 17 partnere samlet på Gardermoen.

February 17, 2023

Nye Veier er prosjekteier, og Anne Stine Johnson, leder for Teknologi og fag, åpnet møtet med følgende ord:

– Grønn plattform er et godt eksempel på hvordan vi ønsker å jobbe i årene som kommer. Dette samarbeidet er etter vårt syn unikt i norsk anleggsbransje. Klarer vi dette sammen, tar hele bransjen et stort steg i riktig retning på klimafeltet. Sammen skal vi sørge for at effekten av arbeidet vårt i dette prosjektet er større enn summen av de enkelte bidragene hver for seg.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gir gjennom Grønn plattform støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. De er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Prosjektet Bærekraftig vegbygging kom sammen med 10 andre prosjekter gjennom nåløyet i 2022 og utløste 68,5 millioner kroner.

– Vi trenger et løft i anleggsbransjen, og dere har en sjanse til å endre måten vi bygger vei på, og også til å spre løsningene ut over Norges grenser. Hvis det er noen som skal klare dette, så må det være dere. Vi gleder oss til å følge prosjektet, sa Jon Arne Rasmussen, kunderådgiver hos Innovasjon Norge Agder, som representerte Grønn plattform på Gardermoen.

– I løpet av tre år skal vi pilotere minst 10 nye løsninger som ikke bare vil bidra til mer bærekraftig vegbygging og reduserte klimagassutslipp, de har også stort potensial for industrialisering og eksport, sier Helen Roth, prosjektleder for prosjektet Bærekraftig vegbygging og daglig leder i VIA.

Konsortiet består av 17 partnere fra hele verdikjeden: Nye Veier AS, Bertelsen & Garpestad AS, Eramet Norway AS, Foamrox AS, Future Materials Katapultsenter, Norconsult AS, NTNU, Roxel Infra AS, Rygene-Smith & Thommesen AS, Saferock AS, SINTEF, Skanska Norge AS, Statens vegvesen, Universitetet i Agder, Veidekke Industri AS, Velde Industri AS og VIA.

VIA ser fram til tre spennende år med en framoverlent og kunnskapsrik gjeng!