Intertraffic og studietur til Nederland

Intertraffic 2024 16.–19. april.

Solveig Standal Skåravik
January 2, 2024

I forbindelse med Intertraffic 2024 16.–19. april ønsker vi i VIA å invitere med oss medlemmer til en studietur til Nederland. Vi legger opp til to dager med faglig opplegg, slik at det også blir mulig å delta på Intertraffic.  

Nederland har kommet langt når det gjelder digitalisering, innovative løsninger og trafikksikkerhet. Her er det mye å lære, og samtidig vi ønsker at våre medlemmer skal knytte nye kontakter i Nederland. Vi vil blant annet prøve å få til besøk på European Hyperloop Center i Groningen og InnovA58 i Eindhoven, i tillegg til B2B-møter i løpet av disse dagene.  

European Hyperloop Center er et testsenter hvor utviklere fra hele verden kan komme og teste sin hyperloop-teknologi. Her samarbeider teknologiselskaper, industri og forskere for å utvikle hyperloop til et den av fremtidens mobilitetssystemer. European Hyperloop Center Kick-off - YouTube

InnovA58 er en living lab som blir bruk til uttesting av blant annet nye typer asfalt, veimerking og støyskjerming. Det drives av Rijkswaterstatt som legger til rette for at næringslivet og andre skal få neste nye innovative ideer.

I første omgang ønsker vi å kartlegge interessen for en slik studietur, så vi ber dere som er interessert, om å melde deres interesse før jul.

Meld interesse her