Norges første tunnelsenter har åpnet

Tirsdag 16. november åpnet Norges første tunnelsenter i Sandnes.

May 3, 2022
Forretning

Tirsdag 16. november åpnet Norges første tunnelsenter i Sandnes. Senteret er unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Tunnelsenteret i Ganddal er utviklet i et allerede eksisterende fjellanlegg og er tilpasset ny bruk. En av tunnelene fungerer som øvingslokale for nødetater, mens den andre er fullt utrustet som en vegtunnel og skal fungere som et innovasjonssenter for bransjebedriftene i næringsklyngen VIA – Vital infrastruktur arena.

Tunnelsenteret er unikt i sitt slag og det er utviklet med tanke på at det skal være bransjens arena for forskning, innovasjon, teknologiutvikling, demonstrasjon og kunnskapsbygging, sier Helen Roth, daglig leder i VIA.

Rogaland er et av fylkene med flest tunneler. Her ligger også verdens lengste undersjøiske vegtunneler – Ryfylketunnelen som åpnet i 2019 og Rogfast som nå er under bygging. Dette er utgangspunktet for at VIA og Rogaland brann og redning IKS har samarbeidet for å få etablert senteret i Rogaland.


- Vi er strålende fornøyde med det vi nå har fått til så langt. Nå skal vi bruke tiden framover godt og fylle senteret med aktiviteter, sier Roth.  

Tunnelsenteret har blitt realisert med støtte fra Rogaland fylkeskommune, klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og gjennom dugnad fra medlemsbedriftene i VIA.

Tunnelsenteret åpnet offisielt dørene tirsdag 16. november og det var fylkesordfører Marianne Chesak som klippet snoren under åpningen. Chesak håper det vil bli en arena for nye innovasjon og mener senteret vil spille en viktig rolle framover.

- Jeg tror testtunnelen vil bidra til å gjøre Rogaland til et tryggere fylke å ferdes i. Den vil også øke sikkerheten i de eksisterende tunnelen i regionen, sier fylkesordføreren til Stavanger Aftenblad.