Påmeldingen er åpen til Innovasjonsarena 15. november

Arrangører i år er VIA, Statens vegvesen og Nye Veier. I tillegg bidrar 20 partnere.

Benedicte Titlestad
September 21, 2023

Vegforvaltere, rådgivende ingeniører og store entreprenører får et møtested der de på svært kort tid kan møte en rekke leverandører samt skaffe seg overblikk – fra tidligfase utviklingsprosjekt, til pilotering og markedsklare løsninger. Her er bærekraftige løsninger i fokus og vi ønsker og bidra med å skape en effektiv møteplass som vil gi stor verdi for hele bransjen.

Husk: Ønsker du 1:1 møter med Nye Veier, Statens vegvesen eller fylkeskommuner er fristen for påmelding 18. oktober, påmeldingsskjema finner du her https://viacluster.my.site.com/s/event?vCampaignID=701IV00000DPevo

Dette blir en dag hvor innovasjon og klimasmarte løsninger for veg, bro, bane og tunnel blir satt i system og hvor bedrifter, byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og vegforvaltere samles under samme tak.

Her får innovative bedrifter mulighet til å presentere idé eller produkt til et fagpanel, i tillegg blir det mulig å få 1:1 møter med Statens vegvesen, Nye Veier og Fylkeskommuner.  

I løpet av én dag kjører Innovasjonsarena parallelle sett med utstillere, presentasjoner for fagpanel og 1:1-møter, i tillegg til presentasjoner fra scenen. Fagpanelene er sammensatt av byggherrer, erfarne ingeniører og entreprenører. Bedrifter får anledning til å presentere sin idé for panelet, før det blir spørsmål og umiddelbare tilbakemeldinger

Dette er en strålende anledning til å vise fram gode løsninger, få tilbakemeldinger fra myndigheter og marked og lære noe nytt.

Innovasjonsarena finner sted på Clarion Hotel & Congress Gardermoen.