Innovasjonsarena 15. november

Arrangører i år er VIA, Statens vegvesen og Nye Veier. I tillegg bidrar 20 partnere.

Benedicte Titlestad
November 7, 2023

Vegforvaltere, rådgivende ingeniører og store entreprenører får et møtested der de på svært kort tid kan møte en rekke leverandører samt skaffe seg overblikk – fra tidligfase utviklingsprosjekt, til pilotering og markedsklare løsninger. Her er bærekraftige løsninger i fokus og vi ønsker og bidra med å skape en effektiv møteplass som vil gi stor verdi for hele bransjen.

Påmelding: https://viacluster.my.site.com/s/event?vCampaignID=701IV00000DPevo

Program for dagen

09.00–09.20 Åpning og velkommen
v/Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen

09.45–10.05 Samhandling som innovasjonsverktøy 
v/Cecilie Møller Endresen og Ingebjørg Harto, LUP 

11.10–11.30 Innovasjon og regelverk
v/Marit Brandtsegg, Myndighet og regelverk, Statens vegvesen

12.45–13.05 Europe’s Rail – Tidenes største innovasjons program for jernbane
v/Preben Sæthre og Stefano Derosa,Jernbanedirektoratet 

13.45–14.05 Automatisert og miljøvennlig sveising av stålbruer 
v/Anette Fjeld Hansen, Prodtex 

14.45–15.05  Nye Veier
v/Anette Aanesland, Nye Veier

15.40–16.00 For å løse krisa må vi snu på flisa
Innovativ veibygging for en grønn framtid
v/Arne Heggland, Multiconsult 

Våre partnere på Innovasjonsarena

Dette blir en dag hvor innovasjon og klimasmarte løsninger for veg, bro, bane og tunnel blir satt i system og hvor bedrifter, byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og vegforvaltere samles under samme tak.

Her får innovative bedrifter mulighet til å presentere idé eller produkt til et fagpanel, i tillegg blir det mulig å få 1:1 møter med Statens vegvesen, Nye Veier og Fylkeskommuner.  

I løpet av én dag kjører Innovasjonsarena parallelle sett med utstillere, presentasjoner for fagpanel og 1:1-møter, i tillegg til presentasjoner fra scenen. Fagpanelene er sammensatt av byggherrer, erfarne ingeniører og entreprenører. Bedrifter får anledning til å presentere sin idé for panelet, før det blir spørsmål og umiddelbare tilbakemeldinger

Dette er en strålende anledning til å vise fram gode løsninger, få tilbakemeldinger fra myndigheter og marked og lære noe nytt.

Innovasjonsarena finner sted på Clarion Hotel & Congress Gardermoen.